Informačná stránka organizácie SAV

Výpočtové stredisko SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr., PhD.  Demovič, Lukáš  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Federič, Jozef  Vedecký pracovník
 Ing.  Hlaváč, Tomáš  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Holka, Filip  Vedecký pracovník
 Ing.  Juhanesovičová, Margita  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Kadúc, Michal  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Kavická, Anna  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Lenharčík, Imrich  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Mučičková, Štefánia  Odborný pracovník VŠ
 prof. RNDr., DrSc.  Noga, Jozef  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Novák, Pavol  Odborný pracovník VŠ
 RNDr.  Obadalová, Gabriela  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Opálová, Monika  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Orság, Matej  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Pevala, Anton  Odborný pracovník VŠ
 doc. Mgr., PhD.  Pitoňák, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 PhD.  Suchánek, Jaromír  Odborný pracovník VŠ
 doc. Ing., PhD.  Šperka, Martin  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Šurka, Jozef  Odborný pracovník VŠ
 MSc.  Valčo, Miloslav  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Valenčík, Ľubomír  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Valentíny, Viktor  Odborný pracovník VŠ
 Bc.  Vučkovski, Blažej  Odborný pracovník VŠ
Počet členov Akademickej obce: 23