Informačná stránka organizácie SAV

Výpočtové stredisko SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr., PhD. Demovič, Lukáš  02/ 3229 3112
 Mgr., PhD. Federič, Jozef  02/ 3229 3114
   Herda, Pavol  02/ 3229 3116
 Ing. Hlaváč, Tomáš  02/ 3229 3116
 Mgr., PhD. Holka, Filip  02/ 3229 3110
   Jančár, Peter  02/ 3229 3121
 Ing. Juhanesovičová, Margita  02/ 3229 3118
 Ing. Kadúc, Michal  02/ 3229 3115
 Mgr. Kavická, Anna  02/ 3229 3108
 Ing. Lenharčík, Imrich  02/ 3229 3113
   Lukáč, Peter  02/ 3229 3104
   Matúš, Martin  02/ 3229 3116
 Mgr. Mučičková, Štefánia  02/ 3229 3111
 prof. RNDr., DrSc. Noga, Jozef   
 Ing. Novák, Pavol  02/ 3229 3125
 RNDr. Obadalová, Gabriela  02/ 3229 3113
 Ing. Opálová, Monika  02/ 3229 3126
 Mgr. Orság, Matej  02/ 3229 3123
 RNDr., CSc. Pevala, Anton  02/ 3229 3122
 doc. Mgr., PhD. Pitoňák, Michal  02/ 3229 3109
   Ruotolo, Iveta  02/ 3229 3118
 PhD. Suchánek, Jaromír  02/ 3229 3122
 doc. Ing., PhD. Šperka, Martin  02/ 3229 3131
 Ing. Šurka, Jozef  02/ 3229 3162
 MSc. Valčo, Miloslav  02/ 3229 3114
 RNDr., CSc. Valenčík, Ľubomír  02/ 3229 3117
 Ing. Valentíny, Viktor  02/ 3229 3127
 Bc. Vučkovski, Blažej  02/ 3229 3162

Aktualizuje: