Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Virologický ústav BMC SAV

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.virology.sav.sk/