Informačná stránka organizácie SAV

Ústav zoológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
0132017 kultivačné médiá  
BIOCOM Slovakia, s.r.o.
Karloveská 6C, 842 02 Bratislava
IČO: 31391222
Objednávka: 99/2017
21.07.2017 209,14
6861167671 suchý ľad  
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852
20.07.2017 22,20
9001037345 prperavné náklady  
Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica
IČO: 36631124
Objednávka: 97/2017
17.07.2017 42,00
7009107 prepravné náklady  
Inspekta Slovakia, a.s.
Zelinárska 8, 820 05 Bratislava
IČO: 31340911
Objednávka: 104/2017
17.07.2017 240,40
17/2017 konc. poplatky  
RTVS
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
17.07.2017 55,74
4590842200 PHM  
Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832
16.07.2017 108,71
1721311 elektróda  
WTW, meracia a analytická rechnika
ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 360359
Objednávka: 100/2017
14.07.2017 142,32
2017177 BOZP služby  
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
IČO: 47209763
13.07.2017 40,00
8620031484 mikropipety  
Sigma - Aldrich s.r.o.
Dvořákovo nábr. 4, 810 06 Bratislava
IČO: 44613385
Objednávka: 107/2017
12.07.2017 120,48
6050053413 HP Kia Sorento  
Wustenrot
Karadičova 17, 825 22 Bratislava
IČO: 31383408
12.07.2017 501,00
8797956036 internet  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
10.07.2017 27,84
5260862017 údržba zelene  
Slovenská akadémia vied úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
10.07.2017 535,20
3798011999 hovory  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
10.07.2017 125,69
3417106334 odvoz odpadu  
Hlavné mesto SR Bratislava
Pri
IČO: 00603481
10.07.2017 66,36
7459152594 energie  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava
IČO: 36677281
07.07.2017 45,47
6861161235 nájom plyn. fliaš  
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852
07.07.2017 21,84
7008681 preprava zásielky  
Inspekta Slovakia, a.s.
Zelinárska 8, 820 05 Bratislava
IČO: 31340911
Objednávka: 105A/2017
06.07.2017 56,44
4590836398 PHM  
Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832
06.07.2017 221,15
1707037 inštalácia kamery  
MIKRO, s.r.o.
Agátova 22, 841 01 Bratislava
IČO: 35763272
Objednávka: 102/2017
06.07.2017 159,85
6861159340 suchý ľad  
Messer Tatragas
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852
30.06.2017 44,40
24015015 ožarovanie krvi  
Mediscan
A-2444 Seibersdorf
Objednávka: 103/2017
30.06.2017 172,80
170525 stravné lístky  
I.E.G. Goruša
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
Objednávka: 101/2017
29.06.2017 0,00
2017240 oligonukleotidy+master mix  
K-TRADE
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 35848570
Objednávka: 81/2017
28.06.2017 800,00
4171278 mikropipety  
Fisher Slovakia, spol. s r.o.
Mäsiarska 13, 054 01 Levoča
IČO: 36483095
Objednávka: 95/2017
27.06.2017 72,00
2397366184 hovory mobil  
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
26.06.2017 35,50
8093023959 pripoistenie PC  
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava
23.06.2017 59,14
1743674 výmena rohoží  
Lindstrôm
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO: 35742364
23.06.2017 12,26
4590829945 PHM  
Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832
21.06.2017 264,86
1703582 univer. kolieska  
Superdiskont, s.r.o.
Dobronická 986/35, Praha-Lubiš
IČO: 27222357
Objednávka: 96/2017
21.06.2017 15,95
5273 kity  
Life Technologies s.r.o.
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO: SK2022948312
Objednávka: 94/2017
19.06.2017 686,68
9001029595 prepravné do USA  
Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica
IČO: 36631124
Objednávka: 67/2017
15.06.2017 42,00
8620031207 kity  
Sigma - Aldrich s.r.o.
Dvořákovo nábr. 4, 810 06 Bratislava
IČO: 44613385
Objednávka: 79/2017
15.06.2017 201,08
72017 oprava stereomikroskopu  
Ing. Juraj Táčovský-ELCHEM
Jiráskova 5, 917 02 Trnava
IČO: 35172444
Objednávka: 93/2017
15.06.2017 156,00
2172000358 meteorologický posudok  
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
IČO: 00156884
Objednávka: 74/2017
15.06.2017 998,40
2017500292 toal. papier  
Juraj Spišák - Majster Papier
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava
IČO: 13959603
Objednávka: 90/2017
14.06.2017 129,98
171800072 kity  
Dynex Servis spol.s.r.o.
Nové Kalište 17 974 04 B. Bystrica
IČO: 36030
Objednávka: 76/2017
14.06.2017 568,15
150157 čistiace a hygienicke prostriedky  
STC MARTIN, s.r.o.
E.B.Lukáča 2,03601 Martin
IČO: 36427993
Objednávka: 92/2017
12.06.2017 113,00
170021 služby chránenej dielne  
AIMI, s.r.o.
Hybešova 51, 831 06 Bratislava
IČO: 35782838
09.06.2017 929,00
7459113787 energie  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava
IČO: 36677281
08.06.2017 45,47
6861154167 suchý ľad  
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852
08.06.2017 22,20

1/6  Ďalej Koniec