Informačná stránka organizácie SAV

Ústav zoológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
38175027 vzájomná spolupráca  
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
26.04.2017 1 400,00
9001014002 prepravné  
Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica
IČO: 36631124
Objednávka: 52/2017
20.04.2017 166,00
17405501 náplň do lekárničiek  
B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO: 44413467
Objednávka: 50/2017
20.04.2017 89,10
6861120107 suchý ľad  
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852
12.04.2017 22,20
4170682 mikropipety  
Fisher Slovakia, spol. s r.o.
Mäsiarska 13, 054 01 Levoča
IČO: 36483095
Objednávka: 40/2017
11.04.2017 670,00
2017070 BOZP  
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
IČO: 47209763
11.04.2017 40,00
7459052858 elektrina  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava
IČO: 36677281
10.04.2017 45,47
6861136017 suchý ľad  
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852
10.04.2017 22,20
6861130773 suchý ľad  
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852
10.04.2017 24,84
6861126873 suchý ľad  
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852
10.04.2017 22,20
6861113114 suchý ľad  
Messer Tatragas spol. s r.o.
Cha
IČO: 00685852
10.04.2017 25,92
6795021185 internet  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
10.04.2017 27,84
3417050747 miestny poplatok  
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00603481
10.04.2017 82,95
2795076983 hovory  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
10.04.2017 140,46
20170164 plynový piest  
KFP, s.r.o.
Š
IČO: 444
Objednávka: 37/2017
06.04.2017 54,90
20170073 kity  
ProScience Tech s.r.o.
Dobšinského 20 811 05 Bratislava
IČO: 45868212
Objednávka: 43/2017
06.04.2017 614,90
4590795476 PHM  
Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832
05.04.2017 157,42
161701566 kity  
Dynex Servis spol.s.r.o.
Nové Kalište 17 974 04 B. Bystrica
IČO: 36030848
Objednávka: 39/2017
05.04.2017 104,94
161701565 kity  
Dynex Servis spol.s.r.o.
Nové Kalište 17 974 04 B. Bystrica
IČO: 36030848
Objednávka: 38/2017
05.04.2017 311,19
1714469 prenájom rohoží  
Lindstrôm
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO: 35742364
04.04.2017 12,26
170862 rúrka hliník  
Tatra model-Martin Ščepko
Jedlíkova 3428/8, 010 15 Žilina
IČO: 33855871
Objednávka: 41/2017
04.04.2017 6,76
38175023 spolupráca  
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
30.03.2017 1 400,00
1017040 kontrola has. pristr.  
MIFO s.r.o.
Suvorovova 10, 902 01 Pezinok
IČO: 47388978
28.03.2017 141,36
2384229765 hovory mobil  
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
27.03.2017 33,29
0120170523 daň z nehnuteľnosti  
Stankovany
Stankovany č. 133
27.03.2017 35,33
170230 stravné lístky  
I.E.G. Goruša
Hody 1650 924 01 Galanta
IČO: 11707402
24.03.2017 136,50
0320170120 servis lab. prístr.  
AQUATREND, s.r.o.
Hričovská 221, 010 01 Žilina
IČO: 36406741
Objednávka: 35/2017
24.03.2017 131,00
4590789073 PHM  
Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832
23.03.2017 88,94
89970050 publikácie  
Erik Mauch Verlag
Muhlengerstrasse 11, DE
Objednávka: 3/2017
17.03.2017 64,00
2017130 poz. pružiny  
ERWEL, s.r.o.
Horný rad 533/3, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 36711608
Objednávka: 21/2017
16.03.2017 990,72
21701107 skumavky  
Sarstedt spol. .sr.o.
Údernicka 11, 851 01 Bratislava
IČO: 31359825
Objednávka: 28/2017
14.03.2017 25,88
7794106804 hovory  
Slovak Telekom, a.s.
Baj
IČO: 35763469
13.03.2017 143,02
50170039 lab.činidlá  
BIOTECH
Pod Rovnicami 2 841 04 Bratislava
IČO: 35768444
Objednávka: 30/2017
13.03.2017 4 999,68
31170280 náplň do tl. fliaš  
Hastex s.r.o.
Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava
IČO: 17312396
Objednávka: 31/2017
13.03.2017 14,59
1794051058 internet  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
13.03.2017 27,84
7489133233 energie  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava
IČO: 36677281
10.03.2017 43,67
3111700670 servisný zásah  
MARLUS group s.r.o.
Za kaštieľom 176/1, 949 01 NITRA
IČO: 31411304
Objednávka: 27/2017
10.03.2017 190,00
2171017573 samolepka  
AGEM Computers s.r.o.
Panónska cesta 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Objednávka: 32/2017
09.03.2017 13,76
3417017993 miestny poplatok za KO  
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00603481
08.03.2017 66,36
4590782985 PHM  
Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832
07.03.2017 176,92

1/3  Ďalej Koniec