Informačná stránka organizácie SAV

Ústav zoológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
2384229765 hovory mobil  
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
27.03.2017 33,29
0120170523 daň z nehnuteľnosti  
Stankovany
Stankovany č. 133
27.03.2017 35,33
170230 stravné lístky  
I.E.G. Goruša
Hody 1650 924 01 Galanta
IČO: 11707402
24.03.2017 136,50
0320170120 servis lab. prístr.  
AQUATREND, s.r.o.
Hričovská 221, 010 01 Žilina
IČO: 36406741
Objednávka: 35/2017
24.03.2017 131,00
4590789073 PHM  
Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832
23.03.2017 88,94
50170039 lab.činidlá  
BIOTECH
Pod Rovnicami 2 841 04 Bratislava
IČO: 35768444
Objednávka: 30/2017
13.03.2017 4 999,68
3417017993 miestny poplatok za KO  
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00603481
08.03.2017 66,36
4590782985 PHM  
Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832
07.03.2017 176,92
1714187 pranie koberca  
Lindstrôm
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO: 35742364
06.03.2017 8,84
2017031 zabezpečenie BOZP  
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
IČO: 47209763
03.03.2017 40,00
38175005 spolupráca  
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
01.03.2017 1 400,00
2660 chl. vložky lab. materiál  
Clima
Mejselwägen 15, SE-541 34 Skvöde Sweden
Objednávka: 20/2017
01.03.2017 253,00
170147 stravné lístky  
I.E.G. Goruša
Hody 1650 924 01 Galanta
IČO: 11707402
Objednávka: 29/2017
01.03.2017 520,00
0290889948 mobil  
Orange Slovesnako, a.s.
Mestodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
01.03.2017 33,58
21700853 lab.materiál  
Sarstedt spol. .sr.o.
Úsernícka 11, 851 01 Bratislava
IČO: 31359825
Objednávka: 28/2017
28.02.2017 197,87
2017048 fotovalec  
RENTON s.r.o.
Pod Kalváriou 2542/19 085 01 Bardejov
IČO: 50242997
Objednávka: 22/2017
22.02.2017 237,00
9000998204 poštovné EMS do zahraničia  
Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica
IČO: 36631124
Objednávka: 5/2017
14.02.2017 42,00
89 tonery  
Juriga s.r.o.
Gercenova 3,85101 Bratislava
IČO: 31344194
Objednávka: 24/2017
14.02.2017 544,99
2017041 tonery  
RENTON s.r.o.
Pod Kalváriou 2542/19 085 01 Bardejov
IČO: 50242997
Objednávka: 23/2017
14.02.2017 689,00
0217073 labor. činidlá  
Chromservis SK, s.r.o.
Nobelova 34, 831 02 Bratislava
IČO: 45515930
Objednávka: 14/2017
14.02.2017 418,00
7793086743 služby pevnej siete  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
09.02.2017 27,84
4793145113 hovory služby pevnej siete  
Slovak Telekom, a.s.
Bajk
IČO: 35763469
09.02.2017 136,48
4590771249 PHM  
Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832
09.02.2017 164,46
5260352017 údržba zelene  
Slovenská akadémia vied úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
08.02.2017 457,20
17003 oprava Opel Combo  
SWIFT CAR
Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
IČO: 47883952
Objednávka: 18/2017
08.02.2017 250,00
5917002654 VS SR ročný prístup  
Poradca podnikateľa, s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
IČO: 31592503
Objednávka: 19/2017
07.02.2017 96,00
3417006662 komunálny odpad  
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00603481
07.02.2017 66,36
170385 Rúrka hliník  
Martin Ščepko
Jedlíkova 3428/8, 01015 Žilina
IČO: 33855871
Objednávka: 17/2017
07.02.2017 12,52
1700949 prenájom koberca  
Lindstrôm
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO: 35742364
07.02.2017 8,84
1020170071 živica  
PRIMACHEM s.r.o
Rokošová 353, 951 31 Močenok
IČO: 48104965
Objednávka: 16/2017
07.02.2017 18,71
7459016544 energie  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava
IČO: 36677281
06.02.2017 43,67
7459016544 energie 2/2017  
ZSE
Čulenova 6, 810 00 Bratislava
IČO: 36677281
06.02.2017 43,67
2017007 služby BOZP  
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
IČO: 47209763
06.02.2017 40,00
2017/007 zabezpečenie BOZP 1/2017  
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
IČO: 47209763
06.02.2017 40,00
7000960 prepravné náklady  
Inspekta Slovakia, a.s.
Zelinárska 8, 820 05 Bratislava
IČO: 31340911
Objednávka: 12/2017
31.01.2017 35,72
26012017 školenie zverejňovanie dokladov  
Proeko s.r.o.
Strmý vršok 18,841 06 Bratislava
IČO: 35900831
Objednávka: 9/2017
24.01.2017 69,00
5210252017 vyúčt. energií za 12/2016  
Slovenská akadémia vied úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
23.01.2017 46,70
4590765355 PHM  
Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832
20.01.2017 44,40
27012017 školenie  
PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Objednávka: 4/2017
12.01.2017 69,00
7792132100 telekom. služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
10.01.2017 0,00

1/2  Ďalej Koniec