Informačná stránka organizácie SAV

Ústav zoológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
111/2017 PVC platne, AL žľaby, Rámček  
MORO, s.r.o.
Vančurová 12, 831 01 Bratislava
IČO: 46528628
Podpísal: Peter Takáč (samostatný vedecký pracovník)
17.07.2017 2 862,00
110/2017 kity  
Bio - Consult Slovakia, s.r.o.
Betliarska 22, 851 07 Bratislava
IČO: 35700220
Podpísal: Veronika Rusňáková Tarageľová (samostatný vedecký pracovník)
07.07.2017 97,90
109/2017 kity  
Life Technologies s.r.o.
Laurinská
IČO: 45341931
Podpísal: Markéta Derdáková (vedúca sekcie, samostatný vedecký pracovník)
07.07.2017 99,00
108/2017 lab. materiál  
Scintila, s.r.o.
Úvoz 173/15, 586 01 Jihlava
IČO: 25557858
Podpísal: Markéta Derdáková (vedúca sekcie, samostatný vedecký pracovník)
07.07.2017 0,00
107/2017 mikropipety  
Sigma - Aldrich s.r.o.
Dvořákovo nábr. 4, 810 06 Bratislava
IČO: 44613385
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
07.07.2017 120,48
106/2017 chladiaci box  
Fisher Slovakia, spol. s r.o.
Mäsiarska 13, 054 01 Levoča
IČO: 36483095
Podpísal: Veronika Rusňáková Tarageľová (samostatný vedecký pracovník)
07.07.2017 88,10
105A/2017 preprava zásielky  
Inspekta Slovakia, a.s.
Zelinárska 8, 820 05 Bratislava
IČO: 31340911
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
27.06.2017 56,44
104/2017 prepravné  
Inspekta Slovakia, a.s.
Zeli
IČO: 31340911
Podpísal: Mária Kazimírová (samostatný vedecký pracovník)
27.06.2017 240,40
103/2017 ožarovanie krvi  
Mediscan
A-2444 Seibersdorf
Podpísal: Peter Takáč (samostatný vedecký pracovník)
26.06.2017 172,80
102/2017 inštalácia kamery  
MIKRO, s.r.o.
Agátova 22, 841 01 Bratislava
IČO: 35763272
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
26.06.2017 159,85
99/2017 kultivačné média  
BIOCOM Slovakia, s.r.o.
Eisnerova 38, 841 07 Bratislava
IČO: 31391222
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
22.06.2017 209,14
101/2017 stravné lístky  
I.E.G. Goruša
Hody 1650 924 01 Galanta
IČO: 11707402
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
22.06.2017 169,00
100/2017 elektróda  
WTW, meracia a analytická rechnika
ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36035904
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
22.06.2017 144,00
97/2017 poštovné EMS zásielka  
Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica
IČO: 36631124
Podpísal: Peter Takáč (samostatný vedecký pracovník)
20.06.2017 42,00
96/2017 univerz. kolieska na stoličku  
Superdiskont, s.r.o.
Dobronická 986/35, Praha-Lubiš
IČO: 27222357
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
19.06.2017 15,95
95/2017 mikropipety  
Fisher Slovakia, spol. s r.o.
Mäsiarska 13, 054 01 Levoča
IČO: 36483095
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
15.06.2017 120,00
94/2017 lab. činidlá  
Life Technologies s.r.o.
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO: 45341931
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
15.06.2017 686,68
93/2017 oprava stereomikroskopu  
Ing. Juraj Táčovský-ELCHEM
Jiráskova 5, 917 02 Trnava
IČO: 35172444
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
12.06.2017 156,00
92/2017 čistiace prostriedky  
STC MARTIN s.r.o.
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
IČO: 36427993
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
09.06.2017 113,00
91/2017 hlbokomraz. box  
TRIGON PLUS s.r.o.
Goralská 40/2281, 851 01 Bratislava
IČO: 31340954
Podpísal: Mária Kazimírová (samostatný vedecký pracovník)
08.06.2017 6 828,00
90/2017 toal. papier  
Juraj Spišák - Majster Papier
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava
IČO: 13959603
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
07.06.2017 129,99
89/2017 čist. prostriedky  
METRO Cash and Carry SR
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
06.06.2017 57,82
87/2017 sllužby chránenej dielne  
AIMI, s.r.o.
Hybešova 51, 831 06 Bratislava
IČO: 35782838
05.06.2017 929,00
86/2017 papierové utierky  
iHygiena s.r.o.
Jegorovova 29, 974 01 Banmská Bystrica
IČO: 47817356
Podpísal: Veronika Rusňáková Tarageľová (samostatný vedecký pracovník)
05.06.2017 70,40
85/2016 hygienicke prostriedky  
VIVANTIS a.s.
Školní náměstí 14, 537 01 Chrudim II, ČR
IČO: 25977687
Podpísal: Veronika Rusňáková Tarageľová (samostatný vedecký pracovník)
05.06.2017 54,00
84/2017 odpadkový kôš  
Elektrosped a.s.
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
IČO: 35765068
Podpísal: Veronika Rusňáková Tarageľová (samostatný vedecký pracovník)
05.06.2017 15,20
82/2017 savo  
Tesco Stores
Kamenné nám. 1, 815 61 Bratislava
IČO: 31321828
Podpísal: Veronika Rusňáková Tarageľová (samostatný vedecký pracovník)
05.06.2017 0,00
81/2017 oligonukleotidy  
K-TRADE
Dúbravská cesta 9, 842 45 Bratislava
IČO: 35848570
Podpísal: Markéta Derdáková (vedúca sekcie, samostatný vedecký pracovník)
05.06.2017 800,00
79/2017 kity  
Sigma - Aldrich s.r.o.
Dvořákovo nábr. 4, 810 06 Bratislava
IČO: 44613385
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
02.06.2017 182,80
78/2017 kanc. papier  
OfficeLand, s.r.o.
Satrá Vajnorská 11, 831 04 Bratislava
IČO: 35843136
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
01.06.2017 115,20
77/2017 pap. utierky  
KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
Kremnička 3, 974 05 B. Bystrica
IČO: 45965340
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
01.06.2017 130,95
76/2017 lab.činidlá  
Dynex Servis spol.s.r.o.
Nov
IČO: 36030848
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
01.06.2017 568,15
80/2017 odb. literatúra  
SLOVART - G.T.G.
Krupinska 4, 852 99 Bratislava
IČO: 31346359
Podpísal: Peter Takáč (samostatný vedecký pracovník)
31.05.2017 87,93
75/2017 tonery  
CLEAN TONERY, s.r.o.
tonery
IČO: 3589186
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
31.05.2017 1 180,00
74/2017 meteorologické údaje  
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
Podpísal: Peter Takáč (samostatný vedecký pracovník)
30.05.2017 998,40
73/2017 sekvenovanie  
Gen Seq s.r.o.
Wolkerova 1382, 256 01 Benešov u Prahy
IČO: 24263320
Podpísal: Markéta Derdáková (vedúca sekcie, samostatný vedecký pracovník)
29.05.2017 1 920,00
72/2017 strav.lístky  
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
29.05.2017 6 905,50
71/2017 xerokópie  
Ústredná knižnica
Klemensova 19, 814 67 Bratislava
IČO: 00587001
Podpísal: Ľubomír Vidlička (vedúci sekcie, samostatný vedecký pracovník)
24.05.2017 20,00
70/2017 ent. pomôcky  
RNDr. Ondrej Šauša
Hany Meličkovej 6/71, 841 05 Bratislava
IČO: 30164095
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
24.05.2017 31,61
58/2017 PVC  
Interiér Invest, s.r.o.
Kukučinova 23, 040 01 Košice
IČO: 36190381
Podpísal: Markéta Derdáková (vedúca sekcie, samostatný vedecký pracovník)
22.05.2017 522,24

1/3  Ďalej Koniec