Informačná stránka organizácie SAV

Ústav zoológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
030/2018 lab. činidlá  
Life Technologies s.r.o.
Laurinska 18, 811 01 Bratislava
IČO: 45341931
Podpísal: Ladislav Roller (samostatný vedecký pracovník)
19.02.2018 329,08
029/2018 pohár, viečo  
IR THERMIC s.r.o.
Bernatice nad Odrou 156, 741 01 Noví Jičín ČR
IČO: 27795764
Podpísal: Peter Takáč (samostatný vedecký pracovník)
19.02.2018 13,60
028/2018 PC, flash disk  
Alza.cz a.s.
Jateční 33a, 170 00 Praha 7
IČO: 27082440
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
19.02.2018 651,48
027/2018 sekvenovanie  
GenSeq s.r.o.
Wolkerova 1382, Benešov u Prahy, 256 01 ČR
IČO: 24263320
Podpísal: Markéta Derdáková (vedúca sekcie, samostatný vedecký pracovník)
19.02.2018 1 920,00
026/2018 pracovný odev  
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
IČO: 36631124
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
19.02.2018 36,14
025/2018 pracovná obuv/odev  
Ľubica,s.r.o.
Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava
IČO: 50982516
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
19.02.2018 339,42
024/2018 stravné lístky  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
19.02.2018 147,00
023/2018 kopírka  
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
IČO: 35950226
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
19.02.2018 250,60
022/2018 steril. tyčinky  
VIDRA A SPOL s.r.o.
Štrková 8, 011 96 Žilina
IČO: 31589561
Podpísal: Ľubomír Vidlička (vedúci sekcie, samostatný vedecký pracovník)
12.02.2018 79,20
021/2018 lab. králiky  
ZVIERACI SVET s.r.o.
Pivničná 3590/93A, 903 01 Senec
Podpísal: Mária Kazimírová (samostatný vedecký pracovník)
12.02.2018 310,00
020/2018 činidlá, kity  
DYNEX Servis spol. s r.o.
Nové Kalište 17, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 36030848
Podpísal: Ladislav Roller (samostatný vedecký pracovník)
12.02.2018 199,42
019/2018 toaletný papier, utierky  
Majster Papier
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
12.02.2018 294,83
017/A 2018 xerokopie článkov  
Ústredná knižnica SAV
Klemensova 19, 814 67 Bratislava
IČO: 00587001
Podpísal: Ľubomír Vidlička (vedúci sekcie, samostatný vedecký pracovník)
06.02.2018 2,00
017/2018 stojan  
Stredná odborná škola technická
Okružná 693, 022 01 Čadca
Podpísal: Ladislav Roller (samostatný vedecký pracovník)
06.02.2018 630,00
016/2018 EMS zahraničie  
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Podpísal: Peter Takáč (samostatný vedecký pracovník)
30.01.2018 43,00
015/2018 publikácia  
E.Schweizerbartśche Verlagshuchhandlung
OHG Science Publishers Johannesstr. 3A, 70176 Stuttgart, Germany
Podpísal: Peter Vršanský (samostatný vedecký pracovník)
29.01.2018 83,06
014/2018 peptídy  
JPT Peptide Technologies GmbH
Volmerstrasse 5, 12489 Berlin, Germany
Podpísal: Ladislav Roller (samostatný vedecký pracovník)
26.01.2018 754,46
013/2018 stravné lístky  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
25.01.2018 140,00
011/2018 validácia  
TRIGON PLUS s.r.o.
Goralská 40/2281, 851 01 Bratislava
IČO: 31340954
Podpísal: Ladislav Roller (samostatný vedecký pracovník)
19.01.2018 446,88
011/2018 validácia  
TRIGON PLUS s.r.o.
Goralská 40/2281, 851 01 Bratislava
IČO: 31340954
Podpísal: Ladislav Roller (samostatný vedecký pracovník)
19.01.2018 446,00
012/2018 školenie  
EDOS-SMART,s.r.o.
Tematínska 4, 851 05 Bratislava
IČO: 50288334
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
16.01.2018 128,00
010/2018 laboratórne králiky  
ZVIERACÍ SVET s.r.o.
Pivničná 3590/93A, 903 01 Senec
Podpísal: Mária Kazimírová (samostatný vedecký pracovník)
12.01.2018 310,00
009/2018 žiarovky  
Logica Packaging EU
Dolnozemská cesta 3, 851 04 Bratislava
IČO: 36511111
Podpísal: Peter Takáč (samostatný vedecký pracovník)
12.01.2018 30,10
008/2018 výmena filtračných vložiek  
AQUATREND, s.r.o.
Hričovská 221,01001 Žilina
IČO: 36406741
Podpísal: Markéta Derdáková (vedúca sekcie, samostatný vedecký pracovník)
10.01.2018 135,00
007/2018 tonery  
Juriga spol. s r.o.
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
IČO: 31344194
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
10.01.2018 1 271,64
006/2018 kancelárske potreby  
OfficeLand, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava
IČO: 35843136
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
09.01.2018 351,56
005/2018 publikácia - Lauterbornia Heft 83,84  
Erik Mauch Verlag
Mühlangerstaße 11, 86424 Dinkelschrben
Podpísal: Ferdinand Šporka (vedúci sekcie, vedúci vedecký pracovník)
08.01.2018 75,20
004/2018 vysavač - Karcher WD4  
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6,821 04 Bratislava
IČO: 35950226
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
08.01.2018 110,80
3/2018 školenie  
SOFTIP, a.s.
Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava
IČO: 36785512
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
03.01.2018 72,00
2/2018 školenie  
PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
IČO: 35900831
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
03.01.2018 79,00
1/2018 stravné lístky 1/2018  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
02.01.2018 63,00