Informačná stránka organizácie SAV

Ústav zoológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
32/2017 samol. fólia  
AGEM Computers s.r.o.
Panónska cesta 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715
Podpísal: Ferdinand Šporka (vedúci sekcie, vedúci vedecký pracovník)
08.03.2017 13,76
31/2017 náplň CO2  
Hastex s.r.o.
Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
07.03.2017 14,60
30/2017 lab. činidlá  
BIOTECH
Pod Rovnicami 2 841 04 Bratislava
IČO: 35768444
Podpísal: Mária Kazimírová (samostatný vedecký pracovník)
06.03.2017 4 999,68
29/2017 strav. lístky 3/2017  
I.E.G. Goruša
Hody 1650 924 01 Galanta
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
27.02.2017 520,00
28/2017 lab. materiál  
Sarstedt spol. .sr.o.
Údernícka 11 851 01 Bratislava
IČO: 31359825
Podpísal: Markéta Derdáková (vedúca sekcie, samostatný vedecký pracovník)
27.02.2017 223,75
27/2017 servis  
MARLUS group s.r.o.
Za kaštieľom 176/1, 949 01 NITRA
IČO: 31411304
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
21.02.2017 190,00
26/2017 stravné lístky  
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
21.02.2017 6 984,60
25/2017 oprava služ. vozidla  
SWIFT CAR, s.r.o.
Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
IČO: 47883952
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
15.02.2017 187,30
24/2017 tonery  
Juriga s.r.o.
Gercenova 3,85101 Bratislava
IČO: 31344194
10.02.2017 544,99
23/2017 tonery  
RENTON s.r.o.
Pod Kalváriou 2542/19 085 01 Bardejov
IČO: 50242997
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
10.02.2017 689,00
22/2017 fotovalec  
RENTON s.r.o.
Pod Kalváriou 2542/19 085 01 Bardejov
IČO: 50242997
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
10.02.2017 237,00
21/2017 pružiny  
ERWEL, s.r.o.
Horný razd 533/3, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 36711608
Podpísal: Peter Takáč (samostatný vedecký pracovník)
10.02.2017 0,00
20/2017 Phase change Pouche  
Climator Swewden AB
Mejselwägen 15, SE-541 34 Skvöde Sweden
10.02.2017 169,00
18/2017 oprava KIA Sorento  
SWIFT CAR
Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
IČO: 47883952
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
07.02.2017 250,00
19/2017 VS SR - ročný prístup  
Poradca podnikateľa, s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
IČO: 31592503
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
06.02.2017 96,00
17/2017 rúrka hliník  
Martin Ščepko
Jedlíkova 3428/8
IČO: 33855871
Podpísal: Ferdinand Šporka (vedúci sekcie, vedúci vedecký pracovník)
06.02.2017 12,52
16/2017 živica  
PRIMACHEM s.r.o
Rokošová 353
IČO: 48104965
Podpísal: Ferdinand Šporka (vedúci sekcie, vedúci vedecký pracovník)
06.02.2017 18,71
15/2017 chromatogr kolóna  
Chromservis SK, s.r.o.
Nobelova 34, 836 03 Bratislava
IČO: 45515930
Podpísal: Peter Takáč (samostatný vedecký pracovník)
02.02.2017 450,00
14/2017 lab.činidlá  
Chromoservis SK, s.r.o.
Nobelova 34, 836 03 Bratislava
IČO: 45515930
Podpísal: Peter Takáč (samostatný vedecký pracovník)
02.02.2017 418,00
13/2017 tonery  
Juriga s.r.o.
Gercenova 3,85101 Bratislava
IČO: 31344194
Podpísal: Ferdinand Šporka (vedúci sekcie, vedúci vedecký pracovník)
30.01.2017 76,96
11/2017 UV trubica  
EKOKROK s.r.o.
Dlhá 85, 010 09 Žilina
IČO: 31590403
Podpísal: Peter Takáč (samostatný vedecký pracovník)
25.01.2017 84,60
12/2017 prepravné  
Inspekta Slovakia, a.s.
Zelinárska 8, 820 05 Bratislava
IČO: 31340911
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
24.01.2017 35,72
10/2017 poštová schránka  
TopDizajn, s.r.o.
Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
IČO: 47876051
24.01.2017 18,93
9/2017 školenie - zverejňovanie dokumentov  
Proeko s.r.o.
Strmý vršok 18,841 06 Bratislava
IČO: 35900831
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
23.01.2017 69,00
7/2017 stravné lístky 2/2017  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
20.01.2017 256,75
008/2017 zaprac. manažeérskych prehľadov do SOFTIPU  
SOFTIP, a.s.
Galavnihi 7/D, 821 04 Bratislava
IČO: 36785512
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
20.01.2017 120,00
006/2017 sťahovanie  
Gabriela Gregušová - JOŽOVCI
Hronská 5153/28
IČO: 41334299
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
19.01.2017 41,25
5/2017 poštovné EMS  
Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica
IČO: 36631124
Podpísal: Peter Takáč (samostatný vedecký pracovník)
12.01.2017 42,00
4/2017 školenie  
PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
12.01.2017 69,00
3/2017 stolové kalendáre  
VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava
IČO: 00166758
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
09.01.2017 50,00
2/2017 brúsenie a lakovanie parkiet  
Kurajda Vladimír
Horská 31, 831 02 Bratislava
IČO: 37155342
Podpísal: Dušan Žitňan (Riaditeľ, vedúci vedecký pracovník)
05.01.2017 626,00
1/2017 stravné lístky 1/2017  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
Podpísal: Lýdia Drinková (majetkár, pokladník)
04.01.2017 162,50