Informačná stránka organizácie SAV

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARENTINE, John C. - WALKER, Constance E. - KOCIFAJ, Miroslav - KUNDRACIK, F. - JUAN, Amy - KANEMOTO, John - MONRAD, Christian K. Skyglow changes over Tucson, Arizona, resulting from a municipal LED street lighting conversion. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2018, vol. 212, p. 10-23. (2.600 - IF2017). ISSN 0022-4073.(APVV-14-0017 : Zovšeobecnený model jasu/žiary nočnej oblohy a jeho aplikácia pri získavaní emisnej funkcie miest. VEGA 2/0016/16 : Optické vlastnosti zalomených svetlovodov za podmienok nehomogénnej oblačnosti s ľubovoľným pokrytím oblohy). Typ: ADCA
 • DARULA, Stanislav. Hodnotenie denného svetla v Európe. In Světlo : časopis pro světelnou techniku a osvětlování, 2018, roč. 21, č. 2, s. 40-42. ISSN 1212-0812.(VEGA 2/0042/17). Typ: BDE
 • Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory. Hlavný redaktor Matúš Dulla, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV. Vydavateľ do 30. 5. 2018 :Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Štvrťročník. ISSN 0044-8680. Typ: FAI
 • FABIAN, Miroslav - UETANI, Y. - DARULA, Stanislav. Monthly luminous efficacy models and illuminance prediction using ground measured and satellite data. In Solar Energy, 2018, vol. 162, p. 95-108. (4.374 - IF2017). ISSN 0038-092X.(APVV 0118-12 : Simulovanie denného svetla v umelej oblohe. VEGA 2/0045/17). Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav - KÓMAR, Ladislav - KUNDRACIK, F. PePSS - A portable sky scanner for measuring extremely low night-sky brightness. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2018, vol. 210, p. 74-81. (2.600 - IF2017). ISSN 0022-4073.(APVV-14-0017 : Zovšeobecnený model jasu/žiary nočnej oblohy a jeho aplikácia pri získavaní emisnej funkcie miest. VEGA 2/0016/16 : Optické vlastnosti zalomených svetlovodov za podmienok nehomogénnej oblačnosti s ľubovoľným pokrytím oblohy). Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav. Towards a comprehensive city emission function (CCEF). In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2018, vol. 205, p. 253-266. (2.600 - IF2017). ISSN 0022-4073.(APVV-14-0017 : Zovšeobecnený model jasu/žiary nočnej oblohy a jeho aplikácia pri získavaní emisnej funkcie miest. VEGA 2/0016/16 : Optické vlastnosti zalomených svetlovodov za podmienok nehomogénnej oblačnosti s ľubovoľným pokrytím oblohy). Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav. Multiple scattering contribution to the diffuse light of a night sky: A model which embraces all orders of scattering. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2018, vol. 206, p. 260-272. (2.600 - IF2017). ISSN 0022-4073.(APVV-14-0017 : Zovšeobecnený model jasu/žiary nočnej oblohy a jeho aplikácia pri získavaní emisnej funkcie miest. VEGA 2/0016/16 : Optické vlastnosti zalomených svetlovodov za podmienok nehomogénnej oblačnosti s ľubovoľným pokrytím oblohy). Typ: ADCA
 • KRIŽMA, Martin - BOLHA, Ľ. - MORAVČÍK, Martin. Vplyv dlhodobého namáhania na parametre interakcie pri sanácii lineárnych železobetónových prvkov s členitým prierezom = Influence of long term load on parameters of interaction by remediation of linear strengthened concrete of ragged section. In Inžinierske stavby, 2018, roč. 66, č. 4, s. 163-168. ISSN 1335-0846. Typ: ADFB
 • KRIŽMA, Martin - BOLHA, Ľ. - MORAVČÍK, Martin. Vplyv dlhodobého namáhania na parametre interakcie pri sanácii lineárnych železobetónových prvkov členitého prierezu. In Betón na Slovensku 2014-2018 : zborník prednášok z konferencie SNK fib. - Bratislava : Slovenský národný komitét fib vo vydavateľstve IRIS, 2018, s. 499-506. ISBN 978-80-8200-019-4.(Betón na Slovensku 2014-2018 : konferencia SNK fib pri príležitosti 5.fib kongresu - Melbourne, 2018). Typ: AFD
 • KRIŽMA, Martin - BOLHA, Ľ. - MORAVČÍK, Martin. Vplyv časového faktora na odolnosť a používateľnosť poškodených a následne zosilnených betónových prvkov členitého prierezu. In TZB-info : stavba, specializace na stavebnictví a sociologii bydlení, 7 s. ISSN 1801-4399. Dostupné na internete: <https://stavba.tzb-info.cz/beton-malty-omitky/17007-vplyv-casoveho-faktora-na-odolnost-a-pouzivatelnost-poskodenych-a-nasledne-zosilnenych-betonovych-prvkov-cleniteho-prierezu>. Typ: BDE
 • PALOU, Martin T. - MAJLING, Ján. Phase singularities in C-S-A-F-s-(H) systems. In Calcium sulfoaluminate cements : international workshop. - Empa Akademie, 2018, p. 43. Typ: AFG
 • PETRŽALA, Jaromír. Feasibility of inverse problem solution for determination of city emission function from night sky radiance measurements. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2018, vol. 213, p. 86-94. (2.600 - IF2017). ISSN 0022-4073. Typ: ADCA
 • PETRŽALA, Jaromír - KOCIFAJ, Miroslav - KÓMAR, Ladislav. Accurate tool for express optical efficiency analysis of cylindrical light-tubes with arbitrary aspect ratios. In Solar Energy, 2018, vol. 169, p. 264-269. (4.374 - IF2017). ISSN 0038-092X. Typ: ADCA
 • SADOVSKÝ, Zoltán - KRIVÁČEK, Jozef. Influence of boundary conditions and load eccentricity on strength of cold-formed lipped channel columns. In Thin-Walled Structures, 2018, vol. 131, p. 556-565. (2.881 - IF2017). ISSN 0263-8231. Typ: ADCA
 • SAPUTRA, A. A. - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján - SONG, Chongmin. Micromechanics determination of effective material coefficients of cement-based piezoelectric ceramic composites. In Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2018, vol. 29, no. 5, 845–862. (2.211 - IF2017). ISSN 1045-389X.(APVV-14-0216 : Multiškálové modelovanie viazaných polí v kompozitných materiáloch. VEGA 2/0046/16 : Viazané úlohy tepelných a elektromechanických polí v piezoelektrických materiáloch s poréznou mikroštruktúrou). Typ: ADCA
 • SÁTOR, Ladislav - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Bending of FGM plates under thermal load: Classical thermoelasticity. In Composites Part B: Engineering, 2018, vol. 146, p. 176-188. (4.920 - IF2017). ISSN 1359-8368.(APVV-14-0440 : Multifyzikálne problémy v doskách z funkcionálne gradientných materiálov). Typ: ADCA
 • SÁTOR, Ladislav - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Coupling effects in transient analysis of FGM plates bending in non-classical thermoelasticity (Beam, Plate and Shell Theories and Computational Models for Laminated Structures). In MECHCOMP4 - 4th International Conference on Mechanics of Composites : book of abstracts. - Madrid, 2018, p. 6.(International Conference on Mechanics of Composites). Typ: AFG
 • SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - WÜNSCHE, Michael - KASALA, J. Gradient piezoelectricity for cracks under an impact load. In International Journal of Fracture, 2018, vol. 210, iss. 1-2, p. 95-111. (2.175 - IF2017). ISSN 0376-9429.(APVV-14-0216 : Multiškálové modelovanie viazaných polí v kompozitných materiáloch. VEGA 1/0145/17). Typ: ADCA
 • SLÁDEK, Ján - BISHAY, P.L. - REPKA, Miroslav - PAN, E. - SLÁDEK, Vladimír. Analysis of quantum-dot systems under thermal loads based on gradient elasticity. In Smart Materials & Structures, 2018, vol. 27, no. 9, art. no. 095009, 15 p. (2.963 - IF2017). ISSN 0964-1726.(APVV-14-0216 : Multiškálové modelovanie viazaných polí v kompozitných materiáloch. VEGA 1/0145/17). Typ: ADCA
 • SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - WÜNSCHE, Michael - ZHANG, C. Effects of electric field and strain gradients on cracks in piezoelectric solids. In European Journal of Mechanics A: Solids, 2018, vol. 71, p.187-198. (2.881 - IF2017). ISSN 0997-7538.(APVV-14-0216 : Multiškálové modelovanie viazaných polí v kompozitných materiáloch. VEGA 2/0046/16 : Viazané úlohy tepelných a elektromechanických polí v piezoelektrických materiáloch s poréznou mikroštruktúrou. SASPRO 0106/01/01 : Multiškálové modelovanie vrstevnatých, vláknami vystužených a poréznych magnetoelektrických materiálov). Typ: ADCA
 • SOLANO LAMPHAR, H. A. - KOCIFAJ, Miroslav. Numerical research on the effects the skyglow could have in phytochromes and RQE photoreceptors of plants. In Journal of Environmental Management, 2018, vol. 209, p. 484-494. (4.005 - IF2017). ISSN 0301-4797.(APVV-14-0017 : Zovšeobecnený model jasu/žiary nočnej oblohy a jeho aplikácia pri získavaní emisnej funkcie miest. VEGA 2/0016/16 : Optické vlastnosti zalomených svetlovodov za podmienok nehomogénnej oblačnosti s ľubovoľným pokrytím oblohy). Typ: ADCA
 • TSANG, Ernest K. W. - KOCIFAJ, Miroslav - LI, Danny H. W. - KUNDRACIK, F. - MOHELNÍKOVÁ, Jitka. Straight light pipes` daylighting: A case study for different climatic zones. In Solar Energy, 2018, vol. 179, p. 56-63. (4.374 - IF2017). ISSN 0038-092X. Typ: ADCA
 • WANG, Shiuan-Man - MATIAŠOVSKÝ, Peter - MIHÁLKA, Peter - LAI, Chi-Ming. Experimental investigation of the daily thermal performance of a mPCM honeycomb wallboard. In Energy and Buildings, 2018, vol. 159, p.419-425. (4.457 - IF2017). ISSN 0378-7788. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus