Informačná stránka organizácie SAV

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • Architektúra & urbanizmus : journal of architectural and town-planning theory : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu. Hlavný redaktor Matúš Dulla, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Karentovaný, WOS, Scopus. Štvrťročník. ISSN 0044-8680. Typ: FAI
  • FABIAN, Miroslav - UETANI, Y. - DARULA, Stanislav. Monthly luminous efficacy models and illuminance prediction using ground measured and satellite data. In Solar Energy, 2018, vol. 162, p. 95-108. ISSN 0038-092X. Typ: ADCA
  • KOCIFAJ, Miroslav. Multiple scattering contribution to the diffuse light of a night sky: A model which embraces all orders of scattering. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2018, vol. 206, p. 260-272. ISSN 0022-4073. Typ: ADCA
  • KOCIFAJ, Miroslav. Towards a comprehensive city emission function (CCEF). In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2018, vol. 205, p. 253-266. ISSN 0022-4073. Typ: ADCA
  • KOCIFAJ, Miroslav - KÓMAR, Ladislav - KUNDRACIK, F. PePSS - A portable sky scanner for measuring extremely low night-sky brightness. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2018, vol. 210, p. 74-81. ISSN 0022-4073. Typ: ADCA
  • SOLANO LAMPHAR, H. A. - KOCIFAJ, Miroslav. Numerical research on the effects the skyglow could have in phytochromes and RQE photoreceptors of plants. In Journal of Environmental Management, 2018, vol. 209, p. 484-494. ISSN 0301-4797. Typ: ADCA
  • WANG, Shiuan-Man - MATIAŠOVSKÝ, Peter - MIHÁLKA, Peter - LAI, Chi-Ming. Experimental investigation of the daily thermal performance of a mPCM honeycomb wallboard. In Energy and Buildings, 2018, vol. 159, p.419-425. ISSN 0378-7788. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus