Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
   Aksamítová, Renáta  02/5441 3391
 doc. Mgr., CSc. Barborík, Vladimír  02/5441 3391, kl.30
 prof. PaedDr., CSc. Bílik, René  02/5441 3391, kl.24
   Boleček, Pavol   
 Mgr., PhD. Braxatoris, Martin  02/5441 3391, kl.27
 doc. PhDr., CSc. Brtáňová, Erika  02/5441 3391, kl.29
 Mgr., Ph.D. Bystrzak, Magdalena  02/54413391
 Mgr., PhD. Csiba, Karol  02/5441 6025, 02/5441 3391 kl.27
 Mgr. Cupanová, Katarína  02/5441 3391
   Daníčková, Paulína  02/5441 3391
 Mgr. Domorák, Daniel  02/5441 3391, kl.29
 Mgr. Draganová, Andrea  02/5441 3391, kl.29
 Mgr., PhD. Habaj, Michal  02/5441 3391, kl.28
 Mgr., PhD. Horváth, Tomáš  02/5441 3391, kl.28
 Mgr., CSc. Hučková, Dana  02/5441 6025, 02/5441 3391 kl.22
 Mgr. Kaman, Milan  02/5441 3391, kl.27
   Košibová, Iveta  02/5441 3391, kl.31
   Kubičková, Mária  02/5441 3391
   Kubičková, Veronika  02/5441 6025, 02/5441 3391 kl.21
 PhDr., CSc. Kuzmíková, Jana  02/5441 3391, kl.26
 Mgr. Macsaliová, Lenka  02/5441 3391, kl.29
 CSc. Matejov, Fedor  02/5441 3391, kl.30
 Mgr., PhD. Matejovič, Pavel  02/5441 3391, kl.30
 PhDr. Mezeiová, Adelaida  02/5441 3391, kl.25
 PhDr., DSc. Mikulová, Marcela  02/5441 3391, kl.23
 Mgr. Mravcová, Vladimíra  02/5441 3391
 Mgr. Nádaskay, Viliam  02/5441 3391
 Mgr., PhD. Pácalová, Jana  02/5441 6025, 02/5441 3391 kl.27
 Mgr., Ph.D. Passia, Radoslav  02/5441 3391, kl.28
 prof. PhDr., CSc. Paštéková, Jelena  02/5441 3391, kl.23
 PhDr., CSc. Prušková, Zora  02/5441 3391, kl.30
 Mgr., PhD. Rišková, Lenka  02/5441 3391, kl.29
 Mgr. Rusňáková, Petra  02/5441 3391, kl.29
 Mgr., PhD. Schmarcová, Ľubica  02/5441 3391, kl.26
 Mgr. Šaková, Jaroslava  02/5441 3391, kl.29
 Mgr. Štafurová, Katarína  02/5441 3391, kl.29
   Švejdová, Kvetoslava   
 Mgr., PhD. Taranenková, Ivana  02/5441 3391, kl.28
 Mgr., PhD. Vaneková, Oľga  02/5441 3391, kl.27
   Veneniová, Katarína  02/5441 3391, kl.32
 Mgr., CSc. Vráblová, Timotea  02/5441 3391, kl.29
 prof. PhDr., DrSc. Zajac, Peter  02/5441 3391, kl.24

Aktualizuje: