Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
       
    Aksamítová, Renáta  02/5441 3391
 doc. Mgr., CSc.  Barborík, Vladimír  02/5441 3391, kl.30
 prof. PaedDr., CSc.  Bílik, René  02/5441 3391, kl.24
    Boleček, Pavol   
 Mgr., PhD.  Braxatoris, Martin  02/5441 3391, kl.27
 doc. PhDr., CSc.  Brtáňová, Erika  02/5441 3391, kl.29
 Mgr., Ph.D.  Bystrzak, Magdalena  02/54413391
    Cíchová, Mária   
 Mgr., PhD.  Csiba, Karol  02/5441 6025, 02/5441 3391 kl.27
    Daníčková, Paulína  02/5441 3391
 Mgr.  Domorák, Daniel  02/5441 3391, kl.29
 Mgr.  Draganová, Andrea  02/5441 3391, kl.29
 Mgr., PhD.  Habaj, Michal  02/5441 3391, kl.28
 Mgr., PhD.  Horváth, Tomáš  02/5441 3391, kl.28
 Mgr., CSc.  Hučková, Dana  02/5441 6025, 02/5441 3391 kl.22
 Mgr.  Kaman, Milan  02/5441 3391, kl.27
    Košibová, Iveta  02/5441 3391, kl.31
    Kubičková, Mária  02/5441 3391
    Kubičková, Veronika  02/5441 6025, 02/5441 3391 kl.21
 PhDr., CSc.  Kuzmíková, Jana  02/5441 3391, kl.26
 Mgr.  Macsaliová, Lenka  02/5441 3391, kl.29
 CSc.  Matejov, Fedor  02/5441 3391, kl.30
 Mgr., PhD.  Matejovič, Pavel  02/5441 3391, kl.30
 PhDr.  Mezeiová, Adelaida  02/5441 3391, kl.25
 PhDr., CSc., DSc.  Mikulová, Marcela  02/5441 3391, kl.23
 Mgr., PhD.  Pácalová, Jana  02/5441 6025, 02/5441 3391 kl.27
 Mgr., Ph.D.  Passia, Radoslav  02/5441 3391, kl.28
 prof. PhDr., CSc.  Paštéková, Jelena  02/5441 3391, kl.23
 PhDr., CSc.  Prušková, Zora  02/5441 3391, kl.30
 Mgr., PhD.  Rišková, Lenka  02/5441 3391, kl.29
 Mgr.  Rusňáková, Petra  02/5441 3391, kl.29
 Mgr., PhD.  Schmarcová, Ľubica  02/5441 3391, kl.26
 Mgr.  Šaková, Jaroslava  02/5441 3391, kl.29
 Mgr.  Štafurová, Katarína  02/5441 3391, kl.29
    Švejdová, Kvetoslava   
 Mgr., PhD.  Taranenková, Ivana  02/5441 3391, kl.28
 Mgr., PhD.  Vaneková, Oľga  02/5441 3391, kl.27
    Veneniová, Katarína  02/5441 3391, kl.32
 Mgr., CSc.  Vráblová, Timotea  02/5441 3391, kl.29
 prof. PhDr., DrSc.  Zajac, Peter  02/5441 3391, kl.24

Aktualizuje: