Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARBORÍK, Vladimír - PETRÍK, Vladimír. Pohyb k nehybnosti : literárny život od začiatku 60. do konca 70. rokov objektívom Antona Šmotláka. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. 244 s. ISBN 978-80-8119-109-1. Typ: AAB

  Citácie:
  [6] ŠIKULOVÁ, Veronika. Pole obrábané slovami. In Pravda, roč. 28, 2018, č. 167, s. 50 – 51. ISSN 1335-4051.

 • BARBORÍK, Vladimír. Písanie ako sebatvorba. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Pán Ó / Rudolf Jurolek. - Ivanka pri Dunaji : F. R. & G, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/106>. Typ: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. Fantastika, paródia, satira: Rusko v našich hlavách. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Ruzká klazika / Daniel Majling (ed.). - Bratislava : OZ Brak, 2018. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/85>. Typ: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. Rodinný román. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Muž z jamy a deti z lásky / Vanda Rozenbergová. - Bratislava : Slovart, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/95>. Typ: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. Pozostalosť: O Vladimírovi Petríkovi. In Litikon, 2018, roč. 3, č. 1, s. 178-180. ISSN 2453-8507. Typ: EDJ
 • BARBORÍK, Vladimír. O názoroch (Mikšík o Bendzákovi). In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/102>. Typ: GII
 • BARBORÍK, Vladimír. O medzidruhovej (a)symetrii, zmysle cien a podpore štátu : glosa o literárnych cenách. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/101>. Typ: GII
 • BARBORÍK, Vladimír. Minulost třeba, byť se skřípáním zubů, přijmout za svou : rozhovor s historikom Michalom Macháčkom. Účastník interview Michal Macháček. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Typ: GII
 • BARBORÍK, Vladimír. ... o óde : ako chváliť: poetika uznania. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/97>. Typ: GII
 • BÍLIK, René. "Yesterday and Tomorrow" : the forms of Slovak literature of Socialist Realism in the years 1945 – 1956. In Socialist Realism in Central and Eastern European literature: Institution, dynamics, discourses. Literatures under Stalin. - London : Anthem Press, 2017, s. 199-216. ISBN 978-1-78308-697-9. Dostupné na internete: <http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000427249600014>. Typ: ABC
 • BRAXATORIS, Martin. Vedecký seminár Kázne a reči. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 162-164. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: EDJ
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Podoby idylického v Doležalovej Tragoedii [The Forms of Doležal´s Idyllic Pamětná celému světu Tragoedia]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 27-36. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: ADNB
 • BRTÁŇOVÁ, Erika - VANEKOVÁ, Oľga. Dejiny slovenskej literatúry a srbská Vojvodina. Dva vojvodinské katechizmy a latinská ekloga Beata Bacska [The Slovak Literature and the Serbian Vojvodina. Two Vojvodian Catechisms and the Latin Eclogue Beata Bacska]. In Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č. 3-4, s. 158-178. ISSN 0037-6787. Typ: ADNB
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Sládek, Miloš: Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 3, s. 228-233. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém / Miloš Sládek. - Praha : Památník národního písemnictví, 2017. Typ: EDI
 • BYSTRZAK, Magdalena. Antitradicionalisti : k étosu slovenskej kultúrnej ľavice medzi dvoma svetovými vojnami [On the Ethos of Interwar Slovak Left-wing Authors]. In Litikon, 2018, roč. 3, č. 1, s. 33-42. ISSN 2453-8507.(VEGA 2/0050/18 : Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia). Typ: ADFB
 • BYSTRZAK, Magdalena. Et in Arcadia ego. Melancholická idyla slovenských romantikov [Et in Arcadia ego. The Melancholy Idyll of Slovak Romantic Writers]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 15-26. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973.(VEGA 2/0025/16 : Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia). Typ: ADNB
 • BYSTRZAK, Magdalena. Ćwiek-Rogalska, Karolina - Filipowicz, Marcin (eds.): Słowiańska pamięć / Slavic Memory. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 148-150. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Słowiańska pamięć / Slavic Memory / Karolina Ćwiek-Rogalska - Marcin Filipowicz. - Kraków : Libron, 2017. Typ: EDI
 • BYSTRZAK, Magdalena. Karikatúra uniformity, ilúzia blahobytu. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Antihrdina / Alexandra Salmela. - Bratislava : Artforum, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/112>. Typ: EDI
 • Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV. 6-krát ročne. ISSN 0037-6973. Typ: FAI
 • CUPANOVÁ, Katarína. Netradičná čítanka. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2017, roč. 4, č. 3, s. 67-68. ISSN 1339-4908. Recenzia na: Timrava vo výbere Dany Podrackej. - Literárne informačné centrum : 2017. Typ: EDI
 • CUPANOVÁ, Katarína. Pająk, Patrycjusz: Hrůza v české literatuře. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 155-159. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Hrůza v české literatuře / Patrycjusz Pająk. - Praha : Academia, 2017. Typ: EDI
 • CUPANOVÁ, Katarína. Váh, Juraj: Súborné dramatické dielo. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 3, s. 234-239. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Súborné dramatické dielo I. : divadelné hry / zostavila, úvod, kalendárium, poznámky k divadelným hrám a redakčnú poznámku pripravila Dagmar Kročanová. - Bratislava : Divadelný ústav, 2017. Recenzia na: Súborné dramatické dielo II. : rozhlasové hry / zostavila, úvod, kalendárium, poznámky k divadelným hrám a redakčnú poznámku pripravila Dagmar Kročanová. - Bratislava : Divadelný ústav, 2017. Typ: EDI
 • DOMORÁK, Daniel. Spisovateľ ako sociálna rola – svedomie národa, inžinier ľudských duší alebo niekto iný. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 160-161. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: EDJ
 • DOMORÁK, Daniel. Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2018. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 3, s. 242-243. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: EDJ
 • GÁFRIK, Róbert. Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre. Vedeckí recenzenti Anna Rácová, Radoslav Passia. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2018. 140 s. ISBN 978-80-224-1635-1(VEGA č. 2/0082/15 : Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre). Typ: AAB
 • HABAJ, Michal. Spisovateľ ako sociálna rola. In Tvar, 2018, roč. 29, č. 5, s. 6. ISSN 0862-657X. Typ: CDEB
 • HUČKOVÁ, Dana. Pamiatke autentického kritika : (Za Jozefom Bžochom) [In memory of authentic criticism (For Jozef Bzoch)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 3, s. 219-220. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: EDJ
 • KUZMÍKOVÁ, Jana. Priestor podobnosti v metafore. In Kognice a umělý život 2018 : sborník příspěvků KUZ XVIII. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 46-47. ISSN 978-80-88123-24-8. Dostupné na internete: <https://www.phil.muni.cz/media/3078302/sbornikprispevku_kuz18.pdf>(VEGA 2/0045/18 : Emócie v literatúre). Typ: AECA
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Smrť, kňaz a krásna herečka. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 4, s. 23. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Kreslo / Jozef Andraščík. - Bratislava : Daxe, 20174. Typ: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Jej nádherná trauma. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2018, roč. 7, č. 1, s. 148-149. ISSN 1338-7146 (tlačená verzia). Recenzia na: Flešbek / Mária Modrovich. - Bratislava : Vlna, 2017. Typ: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Prokůpek, Tomáš, Foret, Martin: Před komiksem. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 59-. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Před komiksem : formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovine XIX. století / Prokůpek, Tomáš, Foret, Martin. - Praha : Akropolis, 2016. Typ: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Poetika textu a poetika udalosti v literatúre po roku 1945 [Poetics of text and poetics of occurrence in Slovak literature after 1945]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 79-80. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: EDJ
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Veľa sklamani na každý deň. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 4, s. 2. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • MATEJOVIČ, Pavel. Písanie ako vzdor. In Pravda, 2018, roč. 28, č. 98, s. 32-33. ISSN 1335-4051. Typ: BDF
 • MATEJOVIČ, Pavel. Konzervativizmus ako vzdor. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 1, s. 18-19. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Z rečí v nížinách. Tváre a oslovenia. Epištoly / Ivan Kadlečík. - Bratislava : KK Bagala, 2017. Typ: EDI
 • MATEJOVIČ, Pavel. Len osobne. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 3, s. 5. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • MIKULOVÁ, Marcela. Idyla a limity realizmu (Žáner ako mentálne médium) [Idyll and the Limitations of Realism (Genre as a Mental Medium)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 130-142. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: ADNB
 • MIKULOVÁ, Marcela. Timravine polemiky a tajomstvá. In Slovenský konzervativizmus a literatúra písaná ženami vtedy a dnes : zborník prednášok vedeckej konferencie 21. október 2017, Lučenec. Recenzenti: Dušan Katuščák, Ivana Taranenková. - Bratislava : Živena - spolok slovenských žien, 2018, s. 18-25. ISBN 9789-80-972560-2-9. Typ: AFB
 • MRAVCOVÁ, Vladimíra. V labyrinte, alebo v slepých uličkách? In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Kustódi. Arianina kniha / Eva Maliti Fraňová. - Bratislava : Slovart, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/91>. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Naučiť sa žiť v zužujúcom sa priestore. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2018, roč. 7, č. 1, s. 137-138. ISSN 1338-7146 (tlačená verzia). Recenzia na: Správy z nedomovov / Veronika Dianišková. - Levoča : Modrý Peter, 2017. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Návrat po dvesto rokoch. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2017, roč. 4, č. 3, s. 56 -57. ISSN 1339-4908. Recenzia na: Múza ze slovenských hor / Juraj Palkovič, zostavila Lenka Rišková. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Kolář, Pavel - Pullmann, Michal: Co byla normalizace? In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 151-154. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismu / Pavel Kolář - Michal Pullmann. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny : Ústav pro výzkum totalitních režimů, 2016. Typ: EDI
 • PÁCALOVÁ, Jana. Prostonárodné slovenské povesti v edícii Eugena Paulinyho [Prostonárodné slovenské povesti in the edition Eugen Pauliny]. In Kniha 2017 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 179-286. ISBN 978-80-8149-087-3.(VEGA 2/0053/17 : K prameňom slovenských rozprávok (rozprávka a jej výklad v Codexoch revúckych)). Typ: AEDB
 • PASSIA, Radoslav. Prežijú (humanitné) vedy? [Can (Human) Sciences Survive?]. In Litikon, 2018, roč. 3, č. 1, s. 154-157. ISSN 2453-8507. Typ: BDF
 • PASSIA, Radoslav. 1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky [Ist International Symposium of Slovak Literature Studies]. In Česká literatura : časopis pro literární vědu, 2018, roč. 67, č. 1, s. 127-128. ISSN 0009-0468. Typ: BDMB
 • PASSIA, Radoslav. Lízele sa vydáva. In Pravda, 2018, roč. 28, č. 75, s. 32. ISSN 1335-4051. Recenzia na: Nevesta / Ladislav Grosman. - Bratislava : SNM – Múzeum židovskej kultúry, 2017. Typ: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Láska na prezidentskú výnimku. In Pravda, 29. 7. 2017, roč. 27, č. 174, s. 34. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/437043-kniha-tyzdna-laska-na-prezidentsku-vynimku/>. Typ: GII
 • PASSIA, Radoslav. Od bilancování k nominacím (3x na téma Magnesia Litera 2018). In Literární noviny, 2018, roč. 29. ISSN 1210-0021. Dostupné na internete: <http://literarky.cz/literatura/222-literatura/25943-od-bilancovani-k-nominacim-3x-na-tema-magnesia-litera-2018>. Typ: GII
 • PAŠTÉKOVÁ, Jelena. Laholov príbeh s tajomstvom. In Pravda, 2018, roč. 28, č. 34, s. 32-33. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/458551-laholov-pribeh-s-tajomstvom/>. Typ: GII
 • RIŠKOVÁ, Lenka. Hollého Selanky – stretnutie ideálu dokonalosti s tradíciou [Hollý´s Idylls – the Encounter between the Ideal and the Tradition]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 46-58. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: ADNB
 • RIŠKOVÁ, Lenka. Význam príležitostných tlačí vo vývinovom procese slovenskej literatúry : príležitostná báseň ako médium estetickej kultivovanosti čitateľa [The Importance of Occasional Prints in the Development Process of Slovak Literature]. In Kniha 2017 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 82-93. ISBN 978-80-8149-087-3. Typ: AEDB
 • RUSŇÁKOVÁ, Petra. Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie : interdisciplinárna konferencia venovaná gemersko-malohontskému regiónu [Cultural heritage in Gemer and Malohontu and its access: Interdisciplinary conference on the Gemer- Malohontu region]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 81-83. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: EDJ
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Evokovanie atmosféry v umeleckej avantgarde : na príklade lyrickej prózy Ladislava Gudernu Vodnár mŕtvych vôd. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2018, roč. 1, č. 1, s. 104-108. ISSN 2585-8912. Typ: BDF
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Radosť bolesťou vrúbená. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 1, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Recenzia na: A čo je krása? / Milan Rúfus. - Bratislava : Perfekt, 2017. Typ: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Šimšík a iné básne. In Vertigo : časopis o poézii a básnikoch, 2017, roč. 5, č. špeciál, s. 60-61. ISSN 1339-3820. Recenzia na: Čabajka a iné údeniny / Erik Šimšík. - Bratislava : OZ Brak, 2017. Typ: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Mitanovská mätež. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 11, s. 13. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Hľadanie strateného autora / Dušan Mitana. - Bratislava : KK Bagala, 2017. Typ: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia [Sunken Souls. From the Creation of Slovak Poetry in the First half of the 20th Century]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 65-68. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Potopené duše / Andrea Bokníková. - Bratislava : Aspekt, 2017. Typ: EDI
 • ŠTAFUROVÁ, Katarína. Prchal Pavlíčková, Radmila: O útěše proti smrti / víra, smrt a spása v pohřebních kázních v období konfesionalizace. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 3, s. 224-227. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: O útěše proti smrti / víra, smrt a spása v pohřebních kázních v období konfesionalizace / Radmila Prchal Pavlíčková. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2017. Typ: EDI
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Rivers of Babylon – postmoderný Bildungsroman, román konca dejín [Rivers of Babylon – a Postmodern Bildungsroman, the End of History Novel]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2018, roč. 65, č. 3, s. 183-197. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: ADNB
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Teze k próze. In Host, 2018, roč. 34, č. 1, s. 17-19. ISSN 1211-9938. Typ: BDE
 • TARANENKOVÁ, Ivana - MACSALIOVÁ, Lenka - ŠAKOVÁ, Jaroslava. Mapy fikcie. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/89>. Typ: BDF
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Literatúra ako virál. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Typ: BDF
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Lekcie Fredericka Jamesona z postmodernizmu. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/103>. Typ: BDF
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Prežijú (humanitné) vedy? [Can (Human) Sciences Survive?]. In Litikon, 2018, roč. 3, č. 1, s. 154-157. ISSN 2453-8507. Typ: BDF
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Nepriliehajúca skladačka. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č.2, s. 20-21. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Flešbek / Mária Modrovich. - Bratislava : Drewo a srd : Občianske združenie Vlna, 2017. Typ: EDI
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Fantómové bolesti. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Láska v době globálních klimatických změn / Josef Pánek. - Praha : Argo, 2017. Typ: EDI
 • TOMEK, Miroslav - BYSTRZAK, Magdalena (prekl.). Ukraiński człowiek z kamerą. Narodowe Centrum Ołeksandra Dowżenki. In Pomiędzy : polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe, 2017, roč. 3, č. 3, s. 151 - 154. ISSN 2543-9227. Typ: EDJ
 • VANEKOVÁ, Oľga. Latinská príležitostná tlač Jána Jessenia z roku 1611 [Jan Jessenius´s Occasional Literary Work Ad Matthiam II. oratio inauguralis 1611]. In Kniha 2017 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 64-72. ISBN 978-80-8149-087-3.(VEGA 2/0170/14 : Kázne a reči. Homiletická tvorba 16. - 19. storočia v kontexte slovenského literárneho vývinu). Typ: AEDA
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. Aj dospievajúci majú právo rozmýšľať. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 1, s. 5. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Trinásťroční: 14-roční / Zuzana Štelbaská. - Praha : CooBoo, 2017. Typ: EDI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus