Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BRAXATORIS, Martin. Vedecký seminár Kázne a reči. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 162-164. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: EDJ
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Podoby idylického v Doležalovej Tragoedii [The Forms of Doležal´s Idyllic Pamětná celému světu Tragoedia]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 27-36. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: ADNB
 • BYSTRZAK, Magdalena. Et in Arcadia ego. Melancholická idyla slovenských romantikov [Et in Arcadia ego. The Melancholy Idyll of Slovak Romantic Writers]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 15-26. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973.(VEGA 2/0025/16 : Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia). Typ: ADNB
 • BYSTRZAK, Magdalena. Ćwiek-Rogalska, Karolina - Filipowicz, Marcin (eds.): Słowiańska pamięć / Slavic Memory. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 148-150. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Słowiańska pamięć / Slavic Memory / Karolina Ćwiek-Rogalska - Marcin Filipowicz. - Kraków : Libron, 2017. Typ: EDI
 • Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV. 6-krát ročne. ISSN 0037-6973. Typ: FAI
 • CUPANOVÁ, Katarína. Pająk, Patrycjusz: Hrůza v české literatuře. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 155-159. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Hrůza v české literatuře / Patrycjusz Pająk. - Praha : Academia, 2017. Typ: EDI
 • CUPANOVÁ, Katarína. Netradičná čítanka. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2017, roč. 4, č. 3, s. 67-68. ISSN 1339-4908. Recenzia na: Timrava vo výbere Dany Podrackej. - Literárne informačné centrum : 2017. Typ: EDI
 • DOMORÁK, Daniel. Spisovateľ ako sociálna rola – svedomie národa, inžinier ľudských duší alebo niekto iný. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 160-161. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: EDJ
 • GÁFRIK, Róbert. Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre. Vedeckí recenzenti Anna Rácová, Radoslav Passia. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2018. 140 s. ISBN 978-80-224-1635-1(VEGA č. 2/0082/15 : Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre). Typ: AAB
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Smrť, kňaz a krásna herečka. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 4, s. 23. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Kreslo / Jozef Andraščík. - Bratislava : Daxe, 20174. Typ: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Jej nádherná trauma. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2018, roč. 7, č. 1, s. 148-149. ISSN 1338-7146 (tlačená verzia). Recenzia na: Flešbek / Mária Modrovich. - Bratislava : Vlna, 2017. Typ: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Prokůpek, Tomáš, Foret, Martin: Před komiksem. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 59-. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Před komiksem : formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovine XIX. století / Prokůpek, Tomáš, Foret, Martin. - Praha : Akropolis, 2016. Typ: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Veľa sklamani na každý deň. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 4, s. 2. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • MATEJOVIČ, Pavel. Konzervativizmus ako vzdor. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 1, s. 18-19. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Z rečí v nížinách. Tváre a oslovenia. Epištoly / Ivan Kadlečík. - Bratislava : KK Bagala, 2017. Typ: EDI
 • MATEJOVIČ, Pavel. Len osobne. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 3, s. 5. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • MIKULOVÁ, Marcela. Idyla a limity realizmu (Žáner ako mentálne médium) [Idyll and the Limitations of Realism (Genre as a Mental Medium)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 130-142. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: ADFB
 • MIKULOVÁ, Marcela. Timravine polemiky a tajomstvá. In Slovenský konzervativizmus a literatúra písaná ženami vtedy a dnes : zborník prednášok vedeckej konferencie 21. október 2017, Lučenec. Recenzenti: Dušan Katuščák, Ivana Taranenková. - Bratislava : Živena - spolok slovenských žien, 2018, s. 18-25. ISBN 9789-80-972560-2-9. Typ: AFB
 • NÁDASKAY, Viliam. Naučiť sa žiť v zužujúcom sa priestore. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2018, roč. 7, č. 1, s. 137-138. ISSN 1338-7146 (tlačená verzia). Recenzia na: Správy z nedomovov / Veronika Dianišková. - Levoča : Modrý Peter, 2017. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Kolář, Pavel - Pullmann, Michal: Co byla normalizace? In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 151-154. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismu / Pavel Kolář - Michal Pullmann. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny : Ústav pro výzkum totalitních režimů, 2016. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Návrat po dvesto rokoch. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2017, roč. 4, č. 3, s. 56 -57. ISSN 1339-4908. Recenzia na: Múza ze slovenských hor / Juraj Palkovič, zostavila Lenka Rišková. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017. Typ: EDI
 • PÁCALOVÁ, Jana. Prostonárodné slovenské povesti v edícii Eugena Paulinyho [Prostonárodné slovenské povesti in the edition Eugen Pauliny]. In Kniha 2017 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 179-286. ISBN 978-80-8149-087-3.(VEGA 2/0053/17 : K prameňom slovenských rozprávok (rozprávka a jej výklad v Codexoch revúckych)). Typ: AEDB
 • PASSIA, Radoslav. Láska na prezidentskú výnimku. In Pravda, 29. 7. 2017, roč. 27, č. 174, s. 34. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/437043-kniha-tyzdna-laska-na-prezidentsku-vynimku/>. Typ: GII
 • RIŠKOVÁ, Lenka. Hollého Selanky – stretnutie ideálu dokonalosti s tradíciou [Hollý´s Idylls – the Encounter between the Ideal and the Tradition]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 46-58. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: ADNB
 • RIŠKOVÁ, Lenka. Význam príležitostných tlačí vo vývinovom procese slovenskej literatúry : príležitostná báseň ako médium estetickej kultivovanosti čitateľa [The Importance of Occasional Prints in the Development Process of Slovak Literature]. In Kniha 2017 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 82-93. ISBN 978-80-8149-087-3. Typ: AEDB
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Radosť bolesťou vrúbená. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 1, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Recenzia na: A čo je krása? / Milan Rúfus. - Bratislava : Perfekt, 2017. Typ: EDI
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Nepriliehajúca skladačka. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č.2, s. 20-21. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Flešbek / Mária Modrovich. - Bratislava : Drewo a srd : Občianske združenie Vlna, 2017. Typ: EDI
 • TOMEK, Miroslav - BYSTRZAK, Magdalena (prekl.). Ukraiński człowiek z kamerą. Narodowe Centrum Ołeksandra Dowżenki. In Pomiędzy : polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe, 2017, roč. 3, č. 3, s. 151 - 154. ISSN 2543-9227. Typ: EDJ
 • VANEKOVÁ, Oľga. Latinská príležitostná tlač Jána Jessenia z roku 1611 [Jan Jessenius´s Occasional Literary Work Ad Matthiam II. oratio inauguralis 1611]. In Kniha 20107 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 64-72. ISBN 978-80-8149-087-3.(VEGA 2/0170/14 : Kázne a reči. Homiletická tvorba 16. - 19. storočia v kontexte slovenského literárneho vývinu). Typ: AEDB
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. Aj dospievajúci majú právo rozmýšľať. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 1, s. 5. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Trinásťroční: 14-roční / Zuzana Štelbaská. - Praha : CooBoo, 2017. Typ: EDI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus