Informačná stránka organizácie SAV

Ústav pre výskum srdca SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 RNDr., DrSc.  Barančík, Miroslav  02/ 3229 5404
 RNDr., PhD.  Barteková, Monika  02/ 3229 5427
 RNDr., PhD.  Egan-Beňová, Tamara  02/ 3229 5419
 Mgr., PhD  Farkašová, Veronika  02/ 3229 5435
 Mgr.  Ferenczyová, Kristína  02/ 3229 5917
 Ing., PhD.  Ferko, Miroslav  02/ 3229 5428
 Mgr.  Fogarassyová, Mária  02/ 3229 5401
    Formanková, Iveta  02/ 3229 5424
 Ing., PhD.  Frimmel, Karel  02/ 3229 5416
    Gajdošíková, Gizela  02/ 3229 5515
 Mgr.  Griecsová, Lucia  02/ 3229 5435
    Hybelová, Marta  02/ 3229 5403
 Bc.  Janikovičová, Ivona  02/ 3229 5412
 Mgr.  Jašová, Magdaléna  02/ 3229 5429
 Mgr.  Jelemenský, Marek   
 MUDr., Ing., PhD.  Jendruchová (Javorková), Veronika  02/ 3229 5415
 Mgr., PhD.  Kaločayová, Barbora  02/ 3229 5418
 Mgr.  Kancírová, Ivana  02/ 3229 5429
    Kniesová, Adela  02/ 3229 5412
 Mgr.  Križák, Jakub  02/ 3229 5418
 Mgr.  Kura, Branislav  02/ 3229 5418
 Mgr.  Lonek, Ľubomír  02/ 3229 5917
    Marková, Lucia  02/ 3229 5402
 RNDr.  Mézešová, Lucia  02/ 3229 5414
    Molnár, Jaroslav  02/ 3229 5408
 Mgr.  Muráriková, Martina  02/ 3229 5414
 RNDr., CSc.  Okruhlicová, Ľudmila  02/ 3229 5422
 MUDr., PhD.  Radošinská, Jana  02/ 3229 5415
 MUDr., DrSc., FIACS  Ravingerová, Táňa  02/ 3229 2430
 D.h.c.,Prof., MUDr., DrSc., FIACS  Slezák, Ján  02/ 3229 5421
 Mgr.  Sýkora, Matúš   
 RNDr., PhD.  Szeiffová Bačová, Barbara  02/ 3229 5419
 Ing., PhD.  Šimončíková, Petra  02/ 3229 5401
 RNDr., DrSc.  Tribulová, Narcisa  02/ 3229 5423
 RNDr., PhD.  Vlkovičová, Jana  02/ 3229 5415
 RNDr., CSc.  Vrbjar, Norbert  02/ 3229 5413
    Zádorová, Miroslava  02/ 3229 5412
 MUDr., PhD.  Zálešák, Marek  02/ 3229 5425

Aktualizuje: