Informačná stránka organizácie SAV

Ústav pre výskum srdca SAV (do 31.12.2017)

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANDREADOU, Ioannou - ADAMOVSKI, Pavle - BARTEKOVÁ, Monika - BEAULOYE, Christophe - BERTRAND, Luc - BIEDERMANN, David - BORUTAITE, Vilmante - BøTKER, Hans Erik - CHLOPICKI, Stefan - DAMBROVA, Maija - DAVIDSON, Sean - DEVAUX, Yvan - DI LISA, Fabio - DJURIC, Dragan - ERLINGE, David - FALCAO-PIRES, Inês - GALATOU, Eleftheria - GARCÍA-DORADO, David - GARCIA-SOSA, Alfonso T. - GIRãO, Henrique - GIRICZ, Zoltán - GYÖNGYÖSI, Mariann - HEALY, Donagh - HEUSCH, Gerd - JAKOVLJEVIC, V. - JOVANIC, Jelena - KOLÁŘ, František - KWAK, Brenda R. - LESZEK, Przemyslaw - LIEPINSH, Edgars - LONGNUS, Sarah - MARINOVIC, Jasna - MUNTEAN, Danina Mirela - NEZIC, Lana - OVIZE, Michael - PAGLIARO, Pasquale - PEDROSA DA COSTA GOMES, Clarissa - PERNOW, John - PERSIDIS, Andreas - PISCHKE, Sören Erik - PODESSER, Bruno K. - PRUNIER, Fabrice - RAVINGEROVÁ, Táňa - RUIZ-MEANA, Marisol - SCHULZ, Rainer - SCRIDON, Alina - SLAGSVOLD, Katrine H. - THOMSEN LøNBORG, Jacob - TURAN, Belma - VAN ROYEN, Niels - VENDELIN, Marko - WALSH, Stewart - YELLON, Derek - ZIDAR, Nace - ZUURBIER, Coert J - FERDINANDY, Péter - HAUSELNOY, Derek J. Realizing the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies: The EU-CARDIOPROTECTION COST Action - CA16225. In Conditioning Medicine, 2018, vol. 1, iss. 3, p. 116-123. ISSN 2577-3240. Typ: ADEB
 • BARTEKOVÁ, Monika - BARANČÍK, Miroslav - FERENCZYOVÁ, Kristína - DHALLA, Naranjan. Beneficial effects of N-acetylcysteine and N-mercaptopropionylglycine on ischemia reperfusion injury in the heart. In Current Medicinal Chemistry, 2018, vol. 25, no. 3, p. 355-366. ISSN 0929-8673.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). VEGA č. 2/0108/15 : Molekulárne mechanizmy zahrnuté v účinkoch doxorubicínu u zvierat s rozvinutou hypertenziou a možnosti ovplyvnenia účinkov doxorubicínu pôsobením kvercetínu). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.2] BABA, Shahid P. - BHATNAGAR, Aruni. Role of thiols in oxidative stress. In Current Opinion in Toxicology, 2018-02-01, 7, pp. 133-139., Registrované v: SCOPUS

  [3.1] Panel, M., Ghaleh, B., Morin, D. Targeting mitochondrial permeability as a pharmacological cardioprotective strategy. Medical Research Archives (2017), Vol 5 No 10, pp. 1-31, Registrované v: google scholar

 • BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - BARANČÍK, Miroslav - PANCZA, Dezider - RAVINGEROVÁ, Táňa. Vekovo závislý protektívny účinok kvercetínu voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu izolovaného srdca potkana. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 7-8.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: AFK
 • DOVINOVÁ, Ima - KVANDOVÁ, Miroslava - BARANČÍK, Miroslav - BARTKOVÁ, K. - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Pathophysiology of hypertension: changes in redox-sensitive signaling and biomonitoring of cardiovascular markers after PPAR gamma treatment. In Medziodborová spolupráca v laboratórnej medicíne, 1. ročník vedeckej a odbornej konferencie, 7. november 2017, Trnava : zborník príspevkov. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, 2017, s. 12. ISBN 978-80-8082-773-1.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Typ: AFH
 • FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - MURÁRIKOVÁ, Martina - ČARNICKÁ, Slávka - LONEK, Ľubomír - FERKO, Miroslav - ADAMEOVÁ, Adriana - RAVINGEROVÁ, Táňa. Kardioprotektívny účinok remote ischemického preconditioningu u SHR potkanov: úloha RISK signálnej dráhy. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 18-19.(APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 1/0271/16 : Relevancia nekroptózy v odumieraní myokardiálneho tkaniva v dôsledku rôznych typov poškodenia: vplyv na excitačno-kontrakčné prepojenie.. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou). Typ: AFK
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KONCSOS, Gábor - NAGY, Csilla - JELEMENSKÝ, Marek - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - GÖRBE, Anikó - FERDINANDY, Péter - GIRICZ, Zoltán - BARTEKOVÁ, Monika. Izolácia extracelulárnych vezikúl z rôznych typov srdcových buniek: metodologická štúdia. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 19-20.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning)). Typ: AFK
 • FERKO, Miroslav - KANCÍROVÁ, Ivana - JAŠOVÁ, Magdaléna - ANDELOVÁ, N. - BUDINSKÁ, P. - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - KUNCOVÁ, Jitka - MARKOVÁ, M. - RAVINGEROVÁ, Táňa - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Bioenergetická a proteomická analýza srdcových mitochondrií v procesoch funkčnej adaptácie myokardu. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 20-21.(APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0133/15 : Bioenergetické aspekty ochrany myokardu pomocou remote ischemického preconditioningu. Úloha srdcových mitochondrií. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien). Typ: AFK
 • FRIMMEL, Karel - SOTNÍKOVÁ, Ružena - NAVAROVÁ, Jana - KRIŽÁK, Jakub - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Vplyv karotenoidov na expresiu konexínov ľavej komory srdca počas zápalu. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 21-22. Typ: AFK
 • KRIŽÁK, Jakub - FRIMMEL, Karel - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Zmeny expresie proteínov tesných spojení v srdci vyvolané bakteriálnym lipopolysacharidom. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 52-53.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci). Typ: AFK
 • LONEK, Ľubomír - FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - POKUSA, Michal - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Beneficial versus detrimental molecular mechanisms induced by chronic exercise in the rat myocardium. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 56.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: AFK
 • RADOŠINSKÁ, Jana - BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - KLUKNAVSKÝ, Michal - FRIMMEL, Karel - HORVÁTHOVÁ, M. - MUCHOVÁ, Jana - VIDOŠOVIČOVÁ, Mária - JASENOVEC, Tomáš. Vplyv (-)-epikatechínu a čokolády na vlastnosti erytrocytov u potkanov a u ľudí. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 76.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov). Typ: AFG
 • RAUCHOVÁ, H. - VOKURKOVÁ, M. - PAVELKA, Stanislav - VANĚČKOVÁ, I. - TRIBULOVÁ, Narcisa - SOUKUP, Tomáš. Red palm oil supplementation does not increase blood glucose or serum lipids levels in Wistar rats with different thyroid status. In Physiological Research, 2018, jan 5. [Epub ahead of print]. ISSN 0862-8408. Typ: ADCA
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - MURÁRIKOVÁ, Martina - BARLAKA, Eleftheria - FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - FERKO, Miroslav - LAZOU, Antigone. Remote preconditioning does not augment ischemic tolerance in the acutely diabetic heart: the role of PPAR-beta activation. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 76-77.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: AFG
 • SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SOUKUP, Tomáš - BARANČÍK, Miroslav - TRIBULOVÁ, Narcisa. Účinok omega-3 polynenasýtených mastných kyselín na extracelulárnu matrix a medzibunkovú komunikáciu v srdci hypertenzných potkanov so zmeneným tyroidným stavom. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 83.(VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii). Typ: AFK
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - SOUKUP, Tomáš - TRIBULOVÁ, Narcisa. Kardioprotektívny účinok červeného palmového oleja a omega-3 polynenasýtených mastných kyselín u potkanov za rôznych patofyziologických podmienok. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 84.(VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii). Typ: AFK
 • VICZENCZOVÁ, Csilla - KURA, Branislav - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - YIN, Ch. - KUKREJA, R. C. - SLEZÁK, Ján - TRIBULOVÁ, Narcisa - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Irradiation-Induced Cardiac Connexin-43 and miR-21 Responses Are Hampered by Treatment with Atorvastatin and Aspirin. In International Journal of Molecular Sciences, 2018, vol. 19, iss.4, pii: E1128. ISSN 1422-0067. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus