Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Sienkiewiczova 1
813 71 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.unpf.sav.sk
 

Detašované pracoviská

Detašované pracovisko ÚNPF SAV, Pavilón lekárskych vied, Dúbravská cesta č. 9/6322, Bratislava

 
Riaditeľka: doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
E-mail:
Tel: 02/32296020 02/32296017
Fax: 02/52 96 85 16
Sekretariát: Tatiana Binčíková
E-mail:
Tel: 02/32296099
Fax:
 
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV vznikol zlúčením samostatných výskumných laboratórií v oblasti medicínskeho výskumu, ktoré boli založené v roku 1953. V súčasnej dobe je jediným lekárskym výskumným pracoviskom zameraným na systémovú a orgánovú fyziológiu človeka (základný a klinický výskum). Výskum je zameraný na problematiku fyziológie srdca a ciev a fyziológiu mozgu. Menovite ide o problematiku vysokého krvného tlaku a prietoku krvi cievnym riečiskom, elektrického poľa srdca, mechanizmov spracúvania informácii v mozgu vo vzťahu k jeho niektorým poruchám a ochoreniam, mechanizmov udržiavania vzpriameného postoja človeka a možnosti modelovania porúch v prenose informácii v mozgu. V spolupráci s viacerými klinickými pracoviskami v Bratislave sa rozvíja aj klinický výskum v uvedených oblastiach, pričom niektoré unikátne metodiky vyšetrovania jednotlivcov sú k dispozícii pre špecializované služby, poskytovanie diagnostických služieb širšej zdravotníckej praxi.