Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Botanický ústav SAV

Dúbravská cesta 9
845 23 Bratislava 4
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://ibot.sav.sk
 

Detašované pracoviská

Detašované pracovisko Botanického ústavu SAV v Banskej Bystrici, Ďumbierska 1, 97411 Banská Bystrica

Detašované pracovisko Botanického ústavu SAV vo Zvolene, Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen

Detašované pracovisko Botanického ústavu SAV v Nitre, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, Akademická 2, 950 07 Ni

 
ONR Riaditeľka, samostatný vedecký pracovník: Mgr. Anna Guttová, PhD.
E-mail:
Tel: 02/ 5942 6112
Fax: 02/ 5942 6100
Sekretariát: Viera Víteková
E-mail:
Tel: 02/ 5942 6111
Fax: 02/ 5477 1948
 
Korene ústavu siahajú do roku 1953, kedy bolo založené Laboratórium geobotaniky a systematiky rastlín SAV a Laboratórium rastlinnej biológie SAV. V roku 1957 sa laboratóriá stali súčasťou novo vzniknutého Biologického ústavu SAV, rozdelením ktorého v r. 1963 vznikol Botanický ústav SAV. V období rokov 1975 - 1990 bol Botanický ústav integrovaný do novo vzniknutého Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV (tvoril tu Sektor botaniky a Sektor fyziológie rastlín), z ktorého sa znovu vyčlenil 1. júla 1990.