Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

P.O.Box 39 A
Akademická 2
950 07 Nitra
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://pribina.savba.sk/ugbr
 
Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.
E-mail:
Tel: 037/73 366 59; 037/6943 410
Fax:
Sekretariát: Monika Budajová
E-mail:
Tel: 037/6943 409
Fax: 037/733 66 60
 
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV (ÚGBR SAV) v Nitre bol založený v r. 1990 pod názvom Ústav genetiky rastlín SAV s orientáciou na riešenie aktuálnych problémov genetiky a šľachtenia vybraných druhov poľnohospodárskych plodín, lesných a ovocných drevín. Vzhľadom na neskoršiu metodickú orientáciu a odbornú profiláciu Predsedníctvo SAV schválilo v roku 1998 zmenu názvu ústavu na Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV. Výskum organizácie je zameraný na populačnú genetiku a šľachtenie rastlín, molekulárnu biológiu a biotechnológie, reprodukčnú a vývinovú biológiu. V súčasnosti začala organizácia rozširovať okruh záujmu o novšie vedné odbory, ako sú systémová biológia, proteomika a genomika rastlín. Pre uvedenú výskumnú činnosť je organizácia plne vybavená aj technicky a výskum v daných oblastiach je zastrešovaný odborne kvalifikovanými, skúsenými pracovníkmi. Vedecko-výskumná činnosť ÚGBR SAV a aktivity s ňou súvisiace sa rozvíjajú v rámci troch existujúcich oddelení a viacerých výskumných projektových tímov.