Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.uef.sav.sk/
 

Detašované pracoviská

Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat , 919 54 Dobrá Voda 360

 
Riaditeľ: RNDr. Michal Dubovický, CSc.
E-mail:
Tel: 02/32295700
Fax: 02/54775928
Sekretariát: Alena Šajánková
E-mail:
Tel: 02/32295701
Fax:
 
Ústav vznikol osamostatnením z Farmakologického ústavu ČSAV v roku 1969. Svojou činnosťou sa ústav zameriava na štúdium spoločensky závažných ochorení s dôrazom na prozápalové procesy s cieľom vývoja nových liečebných princípov. Farmakodynamické, farmakokinetické ako aj toxikologické mechanizmy pôsobenia biologicky aktívnych látok s protizápalovými a protiradikálovými účinkami sa študujú na celotelovej, orgánovej, bunkovej, membránovej, receptorovej a molekulovej úrovni. Ústav spolupracuje s farmakologickými pracoviskami v USA, Japonsku, Turecku, Anglicku, Taliansku, Rakúsku, Nemecku, Českej republike, Maďarsku a Chorvátsku.