Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV (do 31.12.2015)

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • AZIRIOVÁ, S. - BAKA, T. - KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - REPOVÁ, K. - ADAMCOVÁ, M. - ZORAD, Štefan - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor. Efekt experimentálneho zlyhania srdca na správanie potkanov: protekcia ivabradínom. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 2.(VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami). Typ: AFG
 • BAČOVÁ, Zuzana - ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - SRANČÍKOVÁ, Annamária - BAKOŠ, Ján. Oxytocínom vyvolané zvýšenie vnútrobunkovej koncentrácie vápnika v hypotalamických R7 bunkách. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 4.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu). Typ: AFG
 • BAKOŠ, Ján - ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana. Úloha oxytocínového receptora v regulácii cytoskeletu neuronálnych buniek. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 6-7.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu). Typ: AFG
 • BAKOŠ, Ján - LEŠŤANOVÁ, Zuzana - ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - HAVRÁNEK, Tomáš - BAČOVÁ, Zuzana. Oxytocín ovplyvňuje dĺžku neuritov prostredníctvom stimulácie vápnika a SHANK proteínov = Oxytcin stimulates neurite length through the intracellular calcium and SHANK proteins. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 57. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. VEGA 2/0119/15 : Vplyv ligandov oxytocínových receptorov na diferenciáciu neuronálnych buniek. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. Vega č. 2/0045/15 : Odpoveď ischemicky poškodeného mozgového tkaniva na aplikáciu postkondicionéra: štúdium mechanizmov získania ischemickej tolerancie MALDI bottom up proteomickým prístupom). Typ: AFG
 • BALAGOVÁ, Lucia - BUZGÓOVÁ, Katarína - KAPSDORFER, Daniela - MARKO, Martin - JEŽOVÁ, Daniela. Majú koncentrácie interleukínu-1beta v slinách súvis s percepciou stresu? = Are salivary interleukin-1beta concentrations related to stress perception? In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 47. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - KAPSDORFER, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Chladový test pod sociálnym tlakom u mužov aktivuje kardiovaskulárny systém, ale nemení sekréciu stresových hormónov = Socially evaluated cold pressor test in men activates the cardiovascular system but not stress hormone release. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 45. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • HEČKOVÁ, Eva - POVAŽAN, M. - STRASSER, Bernhard - KRUMPOLEC, Patrik - HNILICOVÁ, P. - HANGEL, G. - MOSER, Philipp A. - ANDRONESI, O. - KOUWE, Andre J. van der - VALKOVIČ, Peter - UKROPCOVÁ, Barbara - TRATTNIG, S. - BOGNER, W. Real-time correction of motion and imager instability artifacts during 3D gamma-aminobutyric acid- edited MR spectroscopic imaging. In Radiology, 2018, vol. 286, no. 2, p. 666-675. ISSN 0033-8419. Typ: ADCA
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - FRANKLIN, Michael - PUHOVÁ, Agneša - SANCHEZ, Connie - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny monoamínov a melatonínu v epifýze po podávaní multimodálneho a SSRI antidepresíva v animálnom modeli depresie = Changes in monoamines and melatonin in the pineal gland in response to multimodal and SSRI antidepressants in an animal model of depression. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 60. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy). Typ: AFG
 • HORVÁTHOVÁ, Ľubica - TILLINGER, Andrej - PADOVÁ, Alexandra - MRAVEC, Boris. Melanoma growth in mice is accompanied by changes in peripheral and central inflammatory status. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 30.(VEGA 2/0028/16 : Úloha nervového systému v etiopatogenéze experimentálneho melanómu). Typ: AFG
 • JEŽOVÁ, Daniela - BUZGÓOVÁ, Katarína. Thymoprofylaktika a epigenetika = Thymoprophylactics and epigenetics. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 18. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-15-0063 : Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy). Typ: AFG
 • JURČOVIČOVÁ, Jana - ŠTOFKOVÁ, Andrea - VACULÍN, Š. - LÓRY, Viktória - KRŠKOVÁ, Katarína - BRTKO, Július - ZORAD, Štefan. Zvýšená expresia ťažkého reaťazca beta-myozínu v srdci potkana v priebehu adjuvantnej artritídy - modeli kachektickej reumatoidnej artritídy. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 37.(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu). Typ: AFG
 • KOPRDOVÁ, Romana - OSACKÁ, Jana - MACH, Mojmír - KISS, Alexander. Acute impact of selected pyridoindole derivatives on Fos expression in different structures of the rat brain. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 171-180. ISSN 0272-4340.(APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.). Typ: ADCA
 • KOVÁČOVÁ, D. - RAJKOVIČOVÁ, R. - GUBO, G. - ARENDÁŠOVÁ, K. - BARTA, Andrej - REPOVÁ, K. - ŠIMKO, Fedor - CELEC, Peter - PAULIS, Ľudovít. The effect of testosterone on myocardial (dys)function and remodeling in isoproterenol-treated rats. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 33. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Typ: AFG
 • KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - BAKA, T. - REPOVÁ, K. - ADAMCOVÁ, M. - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor. Effect of L-name-induced hypertension on rat anxiety-like behaviour and memory: protection by ivanbradine and melatonin. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 48.(VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami). Typ: AFG
 • LAUKOVÁ, Marcela - VARGOVIČ, Peter - ROKYTOVÁ, Ivana - MANZ, Georg - KVETŇANSKÝ, Richard. Repeated Stress Exaggerates Lipopolysaccharide-Induced Inflammatory Response in the Rat Spleen. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 195-208. ISSN 0272-4340.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?. VEGA č. 2/0067/14 : Úloha endogénnych katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres. VEGA č. 2/0036/11 : Regulácia imunitného systému aktivitou sympatikoadrenálneho a adrenokortikálneho systému u cicavcov vystavených akútnemu a chronickému stresu). Typ: ADCA
 • LONEK, Ľubomír - FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - POKUSA, Michal - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Beneficial versus detrimental molecular mechanisms induced by chronic exercise in the rat myocardium. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 56.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: AFK
 • MRAVEC, Boris - HORVÁTHOVÁ, Ľubica - PADOVÁ, Alexandra. Brain under stress and Alzheimer s disease. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 73-84. ISSN 0272-4340.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?). Typ: ADCA
 • NOVÁK, Petr - ČENTE, Martin - KOŠÍKOVÁ, Nina - AUGUSTÍN, Tomáš - KVETŇANSKÝ, Richard - NOVÁK, Michal - FILIPČÍK, Peter. Stress-induced alterations of immune profile in animals suffering by tau protein-driven neurodegeneration. In Cellular and Molecular Neurobiology. - New York : Springer, 2018, vol.38, p.243-259. ISSN 0272-4340. Typ: ADCA
 • NOVOTNÝ, Ladislav - SHARAF, L.H. - ABDEL-HAMID, M. E. - BRTKO, Július. Stability studies of endocrine disrupting tributyltin and triphenyltin compounds in an artificial sea water model. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol. 37, no. 1, p. 93-99. ISSN 0231-5882.(APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-0160-11 : Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoid X receptorov v tkanivových kultúrach nádorových buniek). Typ: ADDA
 • OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander. Asenapine does not influence FOSB/deltaFOSB expression in the hypothalamic paraventricular nucleus neurons. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 71.(VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Typ: AFG
 • PADOVÁ, Alexandra - VARGOVIČ, Peter - MRAVEC, Boris. Acute stress increases expression of amyloid precursor protein in mice. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 73.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?. VEGA č. 2/0067/14 : Úloha endogénnych katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres). Typ: AFG
 • PIRNÍK, Zdenko - KOLESÁROVÁ, Mária - ŽELEZNÁ, Blanka - MALETÍNSKÁ, Lenka. Repeated peripheral administration of lipidized prolactin-releasing peptide analog induces c-fos and FosB expression in neurons of dorsomedial hypothalamic nucleus in male C57 mice. In Neurochemistry International, 2018, vol. 116, p. 77-84. ISSN 0197-0186. Typ: ADCA
 • PUHOVÁ, Agneša - POKUSA, Michal - BALAGOVÁ, Lucia - JEŽOVÁ, Daniela. Vplyv diéty s nízkym obsahom tryptofánu na lokomotorickú aktivitu potkanov = Effect of low tryptophyn diet on locomotor activity of rats. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 59. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy). Typ: AFG
 • REICHOVÁ, Alexandra - ZAŤKOVÁ, Martina - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Abnormalities in interactions of Rho GTPases with scaffolding proteins contribute to neurodevelopmental disorders. In Journal of Neuroscience Research, 2018, vol. 96, no. 5, p. 781-788. ISSN 0360-4012.(VEGA 2/0119/15 : Vplyv ligandov oxytocínových receptorov na diferenciáciu neuronálnych buniek. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam). Typ: ADCA
 • SRANČÍKOVÁ, Annamária - REICHOVÁ, Alexandra - ZAŤKOVÁ, Martina - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Účinky interakcie oxytocínu a silencingu magel2 génu na neuronálny cytoskelet. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 81-82.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu). Typ: AFG
 • STANÍKOVÁ, Daniela - LUCK, Tobias - BAE, Yoon Ju - THIERY, Joachim - CEGLAREK, Uta - ENGEL, Christoph - ENZENBACH, Cornelia - WIRKNER, Kerstin - STANÍK, Juraj - KRATZSCH, Jurgen - RIEDEL-HELLER, Steffi G. Increased estrogen level can be associated with depression in males. In Psychoneuroendocrinology, 2018, vol. 87, p. 196-203. ISSN 0306-4530. Typ: ADCA
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - ZORAD, Štefan - POGLITSCH, M. - ADAMCOVÁ, Michaela - REITER, Russel J. - PAULIS, Ľudovít. Effect of melatonin on the renin-angiotensin-aldosterone system in L-NAME-Induced hypertension. In Molecules, 2018, vol. 23, no. 2, article number 265. ISSN 1420-3049. Typ: ADCA
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - ADAMCOVÁ, Michaela - PAULIS, Ľudovít. The protective effect of ivabradine in isoproterenol-induced heart failure in rats. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 51. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Typ: AFG
 • TRUBAČOVÁ, S. - RAJKOVIČOVÁ, R. - HRENÁK, Jaroslav - ARENDÁŠOVÁ, K. - REPOVÁ, K. - BARTA, Andrej - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - ŠIMKO, Fedor - PAULIS, Ľudovít. The effect of melatonin and compound 21 on the myocardium and aorta in an animal model of anthracycline-induced toxicity. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 54. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Typ: AFG
 • TSAI, Chia-Liang - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - PAI, Ming-Chyi. An acute bout of aerobic or strength exercise specifically modifies circulating exerkine levels and neurocognitive functions in elderly individuals with mild cognitive impairment. In NEUROIMAGE-CLIN, 2018, vol. 17, p. 272-284. ISSN 2213-1582. Typ: ADCA
 • VARGOVIČ, Peter - LAUKOVÁ, Marcela - UKROPEC, Jozef - MANZ, Georg - KVETŇANSKÝ, Richard. Prior repeated stress attenuates cold-induced immunomodulation associated with "Browning" in mesenteric fat of rats. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 349-361. ISSN 0272-4340.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?. VEGA č. 2/0067/14 : Úloha endogénnych katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres). Typ: ADCA
 • VLČEK, Miroslav - PENESOVÁ, Adela - IMRICH, Richard - MEŠKOVÁ, Milada - MRAVCOVÁ, Martina - GRUNNEROVA, Lucia - GARAFOVÁ, Alexandra - SIVAKOVA, Monika - TURČÁNI, Peter - KOLLÁR, Branislav - JEŽOVÁ, Daniela. Autonomic nervous system response to stressors in newly diagnosed patients with multiple sclerosis. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 363-370. ISSN 0272-4340. Typ: ADCA
 • VLČEK, Miroslav - PENESOVÁ, Adela - IMRICH, Richard - MRAVCOVÁ, Martina - HLAVÁČOVÁ, Nataša - TURČÁNI, Peter - KOLLÁR, Branislav - JEŽOVÁ, Daniela. Zápalové parametre a BDNF u novodiagnostikovaných pacientov so sklerózou multiplex. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 95.(VEGA 2/0161/16 : Vplyv chronického zápalu na kardiometabolické parametre. APVV-15-0228 : Sclerosis multiplex - úloha mitochondriálnej dysfunkcie v inzulinovej rezistencii. ERA net NEURON II. : Mechanizmy Transmigrácie Lymfocytov cez Hematoencefalickú Bariéru; NEURON ERA Net IId Brain Barrier; NEURON ERA Net II). Typ: AFG
 • ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana - ŠTRBÁK, Vladimír - KISS, Alexander - BAKOŠ, Ján. Neurite outgrowth stimulated by oxytocin is modulated by inhibition of the calcium voltage-gated channels. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 371-378. ISSN 0272-4340.(VEGA 2/0119/15 : Vplyv ligandov oxytocínových receptorov na diferenciáciu neuronálnych buniek. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus