Informačná stránka organizácie SAV

Kongresové centrum Smolenice SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr.  Vlachovičová, Agáta  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Volner, Karol  Odborný pracovník VŠ
Počet členov Akademickej obce: 2