Informačná stránka organizácie SAV

Kongresové centrum Smolenice SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr.  Vizváryová, Kristína  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Vlachovičová, Agáta  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Volner, Karol  Odborný pracovník VŠ
Počet členov Akademickej obce: 3