Informačná stránka organizácie SAV

Ústav orientalistiky SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Prof. PhDr., CSc.  Bareš, Ladislav  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Beška, Emanuel  Vedecký pracovník
 Mgr., PgD.  Bešková, Katarína  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Bucková, Martina  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Čéplö, Slavomír  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Černý, Miroslav  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Drobný, Jaroslav  Vedecký pracovník
 Mgr.  Dubcová, Veronika  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., DrSc.  Gálik, Jozef Marián  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Hadvigová, Helena  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Herbst, Martina  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Hudec, Jozef  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Magdolen, Dušan  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Odler, Martin  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., PhD.  Pirický, Gabriel  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Přebinda, Petr  Vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Rácová, Anna  Vedúci vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Sorby, Karol  Samostatný vedecký pracovník
 prof., PhDr., DrSc.  Sorby, Karol R.  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Stopková, Eva  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Szomolaiová, Alžbeta  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Šefčáková, Alena  Vedecký pracovník
 Mgr.  Trnovec, Silvester  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Uhliarová, Denisa  Interný doktorand
 doc. PhDr., DrSc.  Vilhanová, Viera  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Vrabček, Jozef  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Zhang Cziráková, Daniela  Vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 27