Informačná stránka organizácie SAV

Centrum vied o umení SAV

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Webová stránka organizácie: 
 
Informácie o riaditeľovi zatiaľ nevložené.
 
Organizačné zložky:
Ústav dejín umenia, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Vedúci organizačnej zložky: Prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Ústav divadelnej a filmovej vedy, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Vedúca organizačnej zložky: PhDr. Elena Knopová, PhD.