Informačná stránka organizácie SAV

Centrum vied o umení SAV, org. zložka Ústav divadelnej a filmovej vedy

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.udfv.sav.sk
 
Samostatná vedecká pracovníčka, riaditeľka: PhDr. Elena Knopová, PhD.
E-mail:
Tel: 02/ 5477 7193
Fax: 02/ 5477 3567
Sekretariát: Sylvia Ševčíková
E-mail:
Tel: 02 / 5477 7193
Fax: 02/ 5477 3567