Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Šancová 56
811 05 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.cspv.sav.sk
 
Riaditeľka: Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.
E-mail:
Tel: 02/52495256
Fax: 02/52495029
Sekretariát: Helga Mrenová
E-mail:
Tel: 02/52495062
Fax: 02/52495029
 
Organizačné zložky
Prognostický ústav CSPV SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava
Vedúca organizačnej zložky: Ing. Edita Nemcová, PhD.

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, Karpatská 5, 040 01 Košice
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Anna Kalistová

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: Doc. Mgr. Peter Halama, PhD.