Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr., PhD.  Abaffyová, Lenka  Vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Arpáš, Róbert  Vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Bada, Michal  Vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Bednárová, Marcela  Vedecký pracovník
 Mgr.  Benčuríková, Martina  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Benko, Juraj  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Bystrický, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., DrSc.  Bystrický, Valerián  Vedúci vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Čičaj, Viliam  Vedúci vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Dangl, Vojtech  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Drábik, Jakub  Vedecký pracovník
 Mgr.  Druga, Marek  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Dudeková, Gabriela  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Duchoňová, Diana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Ďurčo, Michal  Interný doktorand
 PhDr.  Ďurková, Mária  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., DrSc.  Dvořáková, Daniela  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Fabricius, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Fabriciusová, Miroslava  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., CSc.  Falisová, Anna  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., DrSc.  Ferenčuhová, Bohumila  Vedúci vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Fiamová, Martina  Vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Frimmová, Eva  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Fundárková, Anna  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Gaučík, Štefan  Vedecký pracovník
 Mgr.  Guba, Ivan  Interný doktorand
 PhDr., DrSc.  Hallon, Ľudovít  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hanula, Matej  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hertel, Maroš  Vedecký pracovník
 Mgr.  Herucová, Angelika  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Hlavačková, Miriam  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hlavinka, Ján  Vedecký pracovník
 Prof., PhDr., CSc.  Holec, Roman  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hollý, Karol  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Homoľa, Tomáš  Vedecký pracovník
 Mgr.  Hrica, Juraj  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Hudáček, Pavol  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hudek, Adam  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Ivaničková, Edita  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Ivantyšynová, Tatiana  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Jaksicsová, Vlasta  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Janura, Tomáš  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Kalina, Juraj  Interný doktorand
 PhDr., CSc.  Kamenec, Ivan  Vedúci vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Kázmerová, Ľubica  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Kodajová, Daniela  Vedecký pracovník
 Prof., PhDr., CSc.  Kohútová, Mária  Samostatný vedecký pracovník
 Doc., Mgr., PhD.  Kollárová, Ivona  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Konečný, Peter  Interný doktorand
 PhDr., DrSc.  Kováč, Dušan  Vedúci vedecký pracovník
 PhDr., DrSc.  Kowalská, Eva  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Krákorník, Peter  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Králik, Tomáš  Doktorand
 Mgr., PhD.  Kšiňan, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kušniráková, Ingrid  Samostatný vedecký pracovník
 Prof., PhDr., PhD.  Leikert, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Lengyelová, Tünde  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., DrSc.  Londák, Miroslav  Vedúci vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Londáková, Elena  Samostatný vedecký pracovník
 Prof., PhDr., CSc.  Lukačka, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Lysá, Žofia  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Macho, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Mannová, Elena  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Mešková Hradská, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., DrSc.  Michálek, Slavomír  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Michela, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Morovics, Miroslav Tibor  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Nemec, Miroslav  Interný doktorand
 Mgr.  Oravec, Marek  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Osyková, Linda  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Palenčárová, Radka  Interný doktorand
 Mgr.  Pavčík, Filip  Interný doktorand
 Doc., PhDr., DrSc.  Pešek, Jan  Vedúci vedecký pracovník
 Prof., PhDr., DrSc.  Petruf, Pavol  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Posch, Martin  Interný doktorand
 PhDr., PhD.  Roguľová, Jaroslava  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Sabol, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Sedliaková, Alžbeta  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Segeš, Dušan  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Schvarc, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Sikora, Stanislav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., CSc.  Steinhübel, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Szabó, Miloslav  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Szeghyová, Blanka  Vedecký pracovník
 Mgr.  Szomolaiová, Alžbeta  Interný doktorand
 doc., PhD.  Šoltés, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Špilka, Jozef  Doktorand
 PhDr., PhD.  Štefánik, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Štefanský, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Trnovec, Silvester  Interný doktorand
 Mgr.  Uhliariková, Denisa  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Veselská, Natália  Vedecký pracovník
 PhDr.  Vlasko, Vladimír  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Vörös, Ladislav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Zavacká, Marína  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Žatkuliak, Jozef  Vedúci vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 96