Informačná stránka organizácie SAV

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.

Časopisy:

Acta Physica Slovaca (časopis pre experimentálnu a teoretickú fyziku)