Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Arborétum Mlyňany SAV

Arborétum Mlyňany SAV
Vieska nad Žitavou 178
951 52 Slepčany
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.arboretum.sav.sk
 
Riaditeľka: Ing. Jana Konôpková, PhD.
E-mail:
Tel: 037/6334211 kl. 127, 0915778530
Fax:
Sekretariát: Sylvia Straková
E-mail:
Tel: 037/6334571, 0911197345
Fax: 037/6426931
 
Arborétum Mlyňany SAV, ako zbierka drevín z rôznych geografických oblastí, je nielen zbierkovým objektom, ale aj propagátorom vedomostí o rastlinách, živé múzeum s prehľadným rozmiestnením jednotlivých drevín tak, aby sa využili ich mnohotvárne úžitkové a estetické vlastnosti. Dreviny Arboréta Mlyňany SAV slúžia okrem demonštrácie aj na fenologické pozorovania, študijné účely a ako rozsiahla experimentálna základňa pre široko koncipovanú vedecko-výskumnú činnosť v oblasti dendrobiológie, záhradnej a krajinnej architektúry a krajinárstva. Zvláštnosťou arboréta je jeho vždyzelený charakter (dnes prevažne pôvodnej časti zbierok), ktorému sú podriadené kompozičné a iné zámery.
Zbierky Arboréta Mlyňany SAV predstavujú najbohatší genofond drevín na Slovensku, ktorý sa v priebehu 120. ročnej existencie arboréta neustále dopĺňal a formoval. V súčasnosti genofond zbierok arboréta zahŕňa 2078 taxónov drevín, z toho je 342 ihličnatých, 346 vždyzelených a 1390 taxónov listnatých opadavých drevín.