« November 2017 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci November 2017

  Konferencia - XXII. Stretnutie snehárov 2017 Bobrovec, SK 07.03.2017 09.03.2018
  14. študentská konferencia experimentálnej rastlinnej fyziológie Bratislava 07.09.2017 30.01.2018
  29. Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum Rakúsko 01.11.2017 01.11.2017
  XXXIX. Dni radiačnej hygieny Stará Lesná, Kongresové centrum SAV Academia 06.11.2017 10.11.2017
  "Tu stojím, inak nemôžem" Bratislava 07.11.2017 08.11.2017
  24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta č. 9, Bratislava 08.11.2017 08.11.2017
  SEXUALITY X: Medzi medicínou, spoločenskými vedami a tvorbou politík Bratislava 09.11.2017 10.11.2017
  Zlaté šesťdesiate (roky) - v slovenskom divadle so zameraním na Slovenské národné divadlo Bratislava 14.11.2017 14.11.2017
  I. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky Bratislava 20.11.2017 24.11.2017
  5th international conference"Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science - Solar Renewable Energy News " (SURFINT-SREN V) Florence (Hotel Laurus), Italy 20.11.2017 23.11.2017
  Kázňová literatúra Bratislava 21.11.2017 22.11.2017
  Poetika textu – poetika udalosti Bratislava 21.11.2017 21.11.2017
  Odborný seminár Ústavu etnológie SAV s Mgr. Vladimírom Bahnom, PhD. o výsledkoch experimentálneho výskumu vplyvu koordinácie na kooperáciu Budova spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava 21.11.2017 21.11.2017
  Idyla a jej transformácie v literatúre 19. storočia Bratislava 23.11.2017 24.11.2017
  Jazykové problémy, na ktoré používatelia ťažko hľadajú odpoveď Bratislava, Malé kongresové centrum vydavateľstva VEDA 28.11.2017 29.11.2017
  100 rokov časopisu PRÁVNY OBZOR Kongresová Sála Národnej banky Slovenska 30.11.2017 30.11.2017

Podujatia v mesiaci November 2017

Novembrová vedecká kaviareň 30.11.2017 30.11.2017