« Október 2017 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci Október 2017

  II. Konferencia o prírodných dynamách Česká republika, Valtice 25.06.2017 01.01.2018
  Autority v mestskom prostredí – minulosť a vývoj. Univerzitná knižnica, Bratislava 01.10.2017 30.10.2017
  Rusi na Slovensku v 20. storočí. Brodzany 01.10.2017 30.10.2017
  Kultúrne a politické elity židovskej komunity v rokoch 1918-1938. Bratislava 01.10.2017 30.10.2017
  Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov Bratislava 03.10.2017 06.10.2017
  Funkčné kompozitné materiály 2017 Ústav materiálového výskumu, Watsonova 47 Košice 03.10.2017 03.10.2017
  Divadlo ako hodnotový diskurz – slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra Bratislava 05.10.2017 06.10.2017
   Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2017 Hotel Repiská – Demänovská Dolina 05.10.2017 06.10.2017
  Odborný seminár Ústavu etnológie SAV v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny a Občianskym združením Progresívne fórum Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5-6 v Bratislave 05.10.2017 05.10.2017
  Pracovné stretnutie Medzinárodnej komisie a Medzinárodnej pracovnej skupiny Slovanského jazykového atlasu Častá-Papiernička 08.10.2017 15.10.2017
  ATLAS Overview Week 2017 Bratislava, SR 09.10.2017 13.10.2017
  Stretnutie riešiteľov projektu trilaterálnej spolupráce Bratislava 09.10.2017 10.10.2017
   6.ved. konferencia s medzinár. účasťou Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2017 Vyhne, hotel Sitno, Slovensko 10.10.2017 11.10.2017
  302. Rozhovory CSCA - Kryštalografia proteínov, nič jednoduchšie. Bratislava 11.10.2017 11.10.2017
  Prvý medzinárodný workshop „mäkkých zručností“ pre mladých polymérnych vedcov Ústav polymérov SAV 11.10.2017 16.10.2017
  Október 1917 a súčasnosť. Bratislava 12.10.2017 12.10.2017
  Industriekultur in Mitteleuropa im 19.-20. Jahrhundert. Essen 13.10.2017 14.10.2017
  Small Triangle Meeting 2017 Medzilaborce, SR 15.10.2017 18.10.2017
  Medzinárodná vedecká konferencia: Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po 1990 Budapest 17.10.2017 17.10.2017
  Medzinárodné sympózium Právo – Obchod – Ekonomika Štrbské Pleso 18.10.2017 20.10.2017
  Míting INSTRUCT-ULTRA Štruktúrna biológia Bratislava 18.10.2017 18.10.2017
  XXVI. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou „Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy“ Hotel Hrádok, Hrádok pri Jelšave 19.10.2017 20.10.2017
  22. česko-slovenský geografický akademický seminár Brno 19.10.2017 20.10.2017
  Deformation and Fracture in Structural PM Materials KC Academia Stará Lesná 22.10.2017 25.10.2017
  Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu KC Smolenice 23.10.2017 26.10.2017
  Notované pramene stredovekej Európy / stredovekého Uhorska: transregionálny výskum a tvorba online databáz Malé kongresové centrum SAV, Štefánikova 3, Bratislava 24.10.2017 24.10.2017
  SLOVKO 2017. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, terminológia, e-terminológia Bratislava 25.10.2017 27.10.2017
  Medzinárodná konferencia "Information matters: towards positive pathways of migrants’ integration" Pálffyho palác, Zámocká ulica č. 47, Bratislave 26.10.2017 26.10.2017
  VI. Ekologické dni: Ekológia, veda, výskum, prax Ústav krajinnej ekológie SAV, pobočka Nitra 26.10.2017 26.10.2017
  Akrécia Zeme s podporouimpulzných magnetických polí Bratislava 26.10.2017 26.10.2017
  Philosophical Analysis: Logic, Semantics, Metaphysics, Epistemology Klemensova 19, 811 09 Bratislava, Slovakia 27.10.2017 27.10.2017
  Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí: Externé a interné determinanty polarizácie spo-ločnosti Bratislava 27.10.2017 27.10.2017

Podujatia v mesiaci Október 2017

Októbrová vedecká kaviareň 26.10.2017 26.10.2017