Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav merania SAV

Príprava a štúdium vlastností prekurzorov pre vývoj nanomateriálov na báze oxidov kovov
Preparation and study of the precursor properties for development of nanomaterials based on metal oxides
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cigáň Alexander CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1