Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Historický ústav SAV

Meniace sa hranice – prežívanie premien
Shifting Borders – Living through the Changes
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Lengyelová Tünde CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

-
New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Hudek Adam PhD.
Doba trvania: 16.10.2017 - 15.10.2021

Rekonštrukcia republiky vzdelancov, 1500-1800
Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe´s intellectual history
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kowalská Eva DrSc.
Doba trvania: 28.4.2014 - 21.4.2018

-
Rooms for Maneuver in State Socialism: Between Adaptation and Experiment
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Segeš Dušan PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Utváranie francúzskych znalostí o strednej Európe
Construction of the French knowledge about Central Europe
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ferenčuhová Bohumila DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 5