Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Historický ústav SAV

Evakuácia Nemcov zo Slovenska 1944/45. Etnická skupina medzi Slovenským národným povstaním a agóniou nacionálnosocialistickej národnostnej a presídľovacej politiky
Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45. Eine Bevölkerungsgruppe zwischen dem Slowakischen Nationalaufstand und der Agonie der nationalsozialistischen Volkstums- und Umsiedlungspolitik
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Schvarc Michal PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017

Meniace sa hranice – prežívanie premien
Shifting Borders – Living through the Changes
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Lengyelová Tünde CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Mierové zmluvy 1919 – 1920 v Európskej histórii. Vyjednávanie, presadzovanie, vnímanie (1918 – prvá polovica dvadsiatych rokov)
The Peace Treaties of 1919-1920 in European History : Negotiation, Enforcement, Reception (1918-first half of the 1920’s)
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Abaffyová Lenka PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Modernizačné projekty v strednej a juhovýchodnej Európe: teórie, sociálna realita a medzinárodný kontext
The Modernisation Projects in Central and South Eastern Europe: Theories, Social Realities, International Context
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof., PhDr. Holec Roman CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Rekonštrukcia republiky vzdelancov, 1500-1800
Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe´s intellectual history
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kowalská Eva DrSc.
Doba trvania: 24.4.2014 - 24.4.2018

-
Rooms for Maneuver in State Socialism: Between Adaptation and Experiment
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Segeš Dušan PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Utváranie francúzskych znalostí o strednej Európe
Construction of the French knowledge about Central Europe
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ferenčuhová Bohumila DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 7