Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Historický ústav SAV, v. v. i.

Riaditeľ ústavu: PhDr. Slavomír Michálek DrSc.
WWW: http://www.history.sav.sk
Profil ústavu: