Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Lekárske vedy
 
Technológie
Urcovanie dávkovacieho režimu u látok s úzkym terapeutickým rozpätím, alebo ekologicky nárocných lieciv.
Infúzne dávkovanie faktora VIII hemofilickým pacientom riadené počítačom.
 
Služby
Stanovenie znakov na nádorových krvných bunkách (fenotypovanie leukemických a lymfómových buniek), ktoré spresnuje diagnózu a na základe stanovených znakov sa urcuje chemoterapeutická liecba individuálnych pacientov.
Adenomatózna polypóza hrubého čreva (FAP).
Molekulárno-genetické prístupy na testovanie dedicnej predispozície pre vznik nepolypóznej formy rakoviny hrubého creva a konecníka (hereditárny nepolypózny kolorektálny karcinóm - HNPCC).
Dedicná predispozícia na vznik rakoviny prsníka a vajecníkov (BRCA1 a BRCA2 gény).
Molekulárno-genetické testovanie dedicnej predispozície na vznik mnohopocetnej endokrinnej neoplázie typu 2A (MEN2A).
Detekcia mutagenity a karcinogenity chemických látok.
Funkcné stanovenie rezistencie sprostredkovanej P-glykoproteínom a MRP proteínom v nádorových krvných bunkách pomocou prietokovej cytometrie.
Vyšetrenie citlivosti parablastov kostnej drene leukemických pacientov na vybrané cytostatiká.
Toxikologické štúdie
Diagnóza Q horúčky a iných rickettsiových infekcií
Diagnóza chlamýdiových infekcií
Vektorkardiografické vyšetrenie
Vyšetrenie okohybných regulácii
Stabilometrické vyšetrenie
 
Produkty
Súbor myších hybridómov produkujúcich monoklonové protilátky proti tau proteínom, beta amyloidovému proteínu a tyrozín-kinázovým receptorom.
Antigény pre diagnostiku Q horúčky a iných rickettsiových infekcií
Antigény pre diagnostiku chlamýdiových infekcií