Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Odborný seminár Ústavu etnológie SAV v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny a Občianskym združením Progresívne fórum
Miesto konania: Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5-6 v Bratislave
Dátum konania: 05.10.2017 - 05.10.2017
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Panczová PhD. ()

Späť na konferencie