Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Odborný seminár ÚEt SAV: A. Bitušíková - „Joint Programming Initaitive (JPI) Cultural Heritage and Global Change“; Zuzana Beňušková a Dušan Ratica - projekt „Osobnosti slovenskej etnológie“ – audiovizuálna dokumentácia.
Miesto konania: Budova ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Dátum konania: 16.05.2017 - 16.05.2017
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Panczová PhD. ()

Späť na konferencie