Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére (XX. slovenská onomastická konferencia)
Miesto konania: Banská Bystrica
Dátum konania: 26.06.2017 - 28.06.2017
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Valentová PhD. ()

Späť na konferencie