Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Meniace sa hranice – prežívanie premien (stredovek, raný novovek).
Miesto konania: Budapešť
Dátum konania: 01.06.2017 - 30.06.2017
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: PhDr. Tünde Lengyelová CSc. ()

Späť na konferencie