Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Rusi na Slovensku v 20. storočí.
Miesto konania: Brodzany
Dátum konania: 01.10.2017 - 30.10.2017
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: Prof., PhDr. Roman Holec CSc. ()

Späť na konferencie