Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: 2nd Meeting of ABIOG project partners & Workshop
Miesto konania: Ústav polymérov SAV, Bratislava
Dátum konania: 15.11.2016 - 16.11.2016
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kroneková PhD. ()

Späť na konferencie