Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: XXVI. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou „Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy“
Miesto konania: Hotel Hrádok, Hrádok pri Jelšave
Dátum konania: 19.10.2017 - 20.10.2017
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: Ing. Slavomír Hredzák PhD. ()

Späť na konferencie