Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Medzinárodná vedecká konferencia: La traduction du français en Europe centrale au XXe siecle: contexte politique et culturel (Hongrie, Pays theques, Pologne, Slovaquie)
Miesto konania: Ústav svetovej literatúry SAV
Dátum konania: 16.05.2017 - 17.05.2017
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: doc. PhDr. Jana Truhlářová CSc. ()

Späť na konferencie