Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: 3rd Meeting of Middle - European Societes for Immunology and Allergology
Miesto konania: Budapest
Dátum konania: 01.12.2016 - 03.12.2016
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: prof. MVDr. Michal Novák DrSc., Dr.h.c. ()

Späť na konferencie