Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Biologická liečba v teórii a praxi III
Miesto konania: Bratislava
Dátum konania: 08.09.2016 - 08.09.2016
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Peter Filipčík CSc. ()

Späť na konferencie