Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: Lichenologický seminár Vindemia lichenologica - Lichenologické vinobranie
Miesto konania: Botanický ústav SAV
Dátum konania: 07.11.2016 - 07.11.2016
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Fačkovcová ()

Späť na konferencie