Bližšie informácie o konferencii

  Názov konferencie: XXV. kolokvium mladých jazykovedcov
Miesto konania: Častá-Papiernička
Dátum konania: 23.11.2016 - 25.11.2016
Organizovaná SAV: áno
Kontaktná osoba: Mgr. Bronislava Chocholová PhD. ()

Späť na konferencie