Konferencie

Aktuálne konferencie SAV

  4th Workshop on Water and Soil Clean-Up from Mixed Contaminants Astana, Kazachstan 09.08.2017 11.08.2017
  Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére (XX. slovenská onomastická konferencia) Banská Bystrica 26.06.2017 28.06.2017
  Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible V Bratislava 17.08.2017 18.08.2017
  SLOVKO 2017. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, terminológia, e-terminológia Bratislava 25.10.2017 27.10.2017
  Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov Bratislava 03.10.2017 06.10.2017
  Sorties de guerres. Des guerres napoléoniennes à la Deuxième Guerre mondiale. Bratislava 18.05.2017 19.05.2017
  Chemický priemysel v dejinách Slovenska. Bratislava 01.05.2017 30.10.2017
  Kultúrne a politické elity židovskej komunity v rokoch 1918-1938. Bratislava 01.10.2017 30.10.2017
  SEXUALITY X: Medzi medicínou, spoločenskými vedami a tvorbou politík Bratislava 09.11.2017 10.11.2017
  Idyla a jej transformácie v literatúre 19. storočia Bratislava 23.11.2017 24.11.2017
  Kázňová literatúra Bratislava 21.11.2017 22.11.2017
  I. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky Bratislava 20.11.2017 24.11.2017
  Jozef Miloslav Hurban Bratislava 16.05.2017 17.05.2017
  Aktuálne problémy textológie Bratislava 18.05.2017 18.05.2017
  Poetika textu – poetika udalosti Bratislava 21.11.2017 21.11.2017
  Jazykové problémy, na ktoré používatelia ťažko hľadajú odpoveď Bratislava, Malé kongresové centrum vydavateľstva VEDA 28.11.2017 29.11.2017
  Pamäť literárnej vedy XIV: Štefan Drug Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 06.06.2017 06.06.2017
  22. česko-slovenský geografický akademický seminár Brno 19.10.2017 20.10.2017
  Rusi na Slovensku v 20. storočí. Brodzany 01.10.2017 30.10.2017
  Meniace sa hranice – prežívanie premien (stredovek, raný novovek). Budapešť 01.06.2017 30.06.2017
  Pracovné stretnutie Medzinárodnej komisie a Medzinárodnej pracovnej skupiny Slovanského jazykového atlasu Častá-Papiernička 08.10.2017 15.10.2017
  ISTROS 2017 – Isospin, STructure, Reactions and energy Of Symmetry Častá-Papiernička, Slovensko 14.05.2017 19.05.2017
  Industriekultur in Mitteleuropa im 19.-20. Jahrhundert. Essen 13.10.2017 14.10.2017
  5th international conference"Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science - Solar Renewable Energy News " (SURFINT-SREN V) Florence (Hotel Laurus), Italy 20.11.2017 23.11.2017
  ALTER-Net conference 2017: Nature and society: synergies, conflicts, trade-offs Ghent, Belgicko 02.05.2017 05.05.2017
  Živočíšna Fyziológia 2017 Hotel Academia, Vysoké Tatry, Slovensko 21.06.2017 23.06.2017
  BYPoS 2017- 7th Bratislava Young Polymer Scientists workshop Hotel Glamour, Zemplínska Šírava, Slovensko 12.06.2017 16.06.2017
  XXVI. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou „Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy“ Hotel Hrádok, Hrádok pri Jelšave 19.10.2017 20.10.2017
   Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2017 Hotel Repiská – Demänovská dolina 05.10.2017 06.10.2017
   Svetelné znečistenie: Teória, modelovanie a meranie 2017 hotel Terradets, Cellers, Španielsko 27.06.2017 30.06.2017
   12th International Conference on Preparation of Ceramic Materials Jahodná pri Košiciach, Slovensko 13.06.2017 15.06.2017
  Deformation and Fracture in Structural PM Materials KC Academia Stará Lesná 22.10.2017 25.10.2017
  Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu KC Smolenice 23.10.2017 26.10.2017
  Measurement 2017 KC Smolenice SAV 29.05.2017 31.05.2017
  XXII. medzinárodná akustická konferencia Kočovce, Slovensko 29.05.2017 30.05.2017
  VII. medzinárodná konferencia o polymérnych materiáloch v automobilovom priemysle PMA 2017 Konferenčné centrum Lindner Hotel - Bratislava, Slovenská republika 29.05.2017 31.05.2017
  XXI. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii Kongresové centrum Academia, Stará Lesná 30.08.2017 02.09.2017
  44. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 02.05.2017 05.05.2017
  14. Bratislavské sympózium o sacharidoch "Glykochémia pre biológiu a medicínu" Kongresové centrum SAV, Smolenice 25.06.2017 30.06.2017
   Lemkovia, Bojkovia, Rusíni - história, spoločnosť, kultúra materiálna i duchovná Kongresové centrum Stará Lesná 26.09.2017 27.09.2017
  9th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying (INCOME) Košice 03.09.2017 09.09.2017
  8. Medzinárodné sympózium o experimentálnej a klinickej neurobiológii Košice 18.06.2017 21.06.2017
  10th international conference Structure and Stability of Biomacromolecules, SSB 2017 Košice 04.09.2017 07.09.2017
  Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45. Eine Bevölkerungsgruppe zwischen dem Slowakischen Nationalaufstand und der Agonie der nationalsozialistischen Volkstums- und Umsiedlungspolitik. Mníchov 28.04.2017 30.04.2017
  XIII. ročník Bratislavských filozofických dní „Aktualita filozofickej antropológie“ Modra - Harmónia 15.06.2017 16.06.2017
  53. Kongres európskych toxikologických spoločností EUROTOX 2017 Nová budova SND, Bratislava 10.09.2017 13.09.2017
  18. medzinárodná konferencia "Doba laténská ve střední Evropě" KELTOVÉ 2017" Plumov 16.05.2017 19.05.2017
  Graph Embeddings and Maps on Surfaces (GEMS 2017) Podbanské 30.07.2017 04.08.2017
  XXVI. kolokvium mladých jazykovedcov Prešov 06.09.2017 08.09.2017
  29. Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum Rakúsko 01.11.2017 01.11.2017
  CAM2017 - Konferencia - akcesorické minerály Rakúsko, Viedeň 13.09.2017 19.09.2017
  Petros 2017 Slovenská republika, Bratislava 25.05.2017 26.05.2017
   BPD2017 – Konferencia „Sneh ako ekologický fenomén“ Slovenská republika, Smolenice 18.09.2017 21.09.2017
  Otvorený kongres a Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti Slovenská republika, Stará Lesná 15.06.2017 17.06.2017
  18. česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia Slovenská republika, Stará Lesná 14.06.2017 17.06.2017
  CryptArchi Workshop 2017 (modern logic devices in cryptography) Smolenice 18.06.2017 21.06.2017
  EuroHCC 2017 (European Historical Ciphers Colloquium) Smolenice 18.05.2017 19.05.2017
  44. Výročná konferencia o kvasinkách Smolenice 02.05.2017 05.05.2017
  FEBS konferencia o nukleotidovej excíznej oprave a oprave medzireťazcových krížnych väzieb DNA - od molekúl po ľudstvo Smolenice, Slovensko 07.05.2017 11.05.2017
  MTSM 2017 - 7. medzinárodná konferencia Strojárske technológie a konštrukčné materiály Split, Chorvátsko 21.09.2017 22.09.2017
  XXXIX. Dni radiačnej hygieny Stará Lesná, Kongresové centrum SAV Academia 06.11.2017 10.11.2017
  Medzinárodné sympózium Právo – Obchod – Ekonomika Štrbské Pleso 18.10.2017 20.10.2017
  APCOM 2017 – Applied Physics of Condensed Matter Štrbské Pleso, Slovensko 12.06.2017 14.06.2017
   IEC17 - Medzinárodná eklogitová konferencia Švédsko, Are 18.08.2017 28.08.2017
   Sociálne procesy a osobnosť 2017 Třešť 15.09.2017 16.09.2017
  Reformácia na Slovensku a jej dôsledky. Trnava 01.05.2017 30.05.2017
  Autority v mestskom prostredí – minulosť a vývoj. Univerzitná knižnica, Bratislava 01.10.2017 30.10.2017
  24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV Ústav hydrológie SAV, Dúbravská cesta č. 9, Bratislava 10.11.2017 10.11.2017
  Medzinárodná vedecká konferencia: La traduction du français en Europe centrale au XXe siecle: contexte politique et culturel (Hongrie, Pays theques, Pologne, Slovaquie) Ústav svetovej literatúry SAV 16.05.2017 17.05.2017
  Medzinárodná konferencia MATRIB 2017 ( Materiály, tribológia, recyklácia) Vela Luka, Chorvátsko 28.06.2017 02.07.2017
  The Joint Conference of European Society of Veterinary Clinical Ethology, European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine and International Veterinary Behavioural Meeting x-bionic® sphere Šamorín 21.09.2017 24.09.2017
  Doprava v 20. storočí v česko-slovenskom kontexte. Žilina 26.04.2017 30.04.2017
  49. ročník mezinárodnej konferencie archeológie stredoveku Archaeologia historica na tému: Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v stredoveku a včasnom novoveku. Zvolen 18.09.2017 22.09.2017

Staršie konferencie SAV

  Lichenologický seminár Vindemia lichenologica - Lichenologické vinobranie Botanický ústav SAV 07.11.2016 07.11.2016
  Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest Bratislava 18.10.2016 20.10.2016
  8. medzinárodná vedecká konferencia "Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby" Bratislava 21.09.2016 22.09.2016
  Postmarxovské reflexie na pokračovanie. Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV. Bratislava 28.09.2016 28.09.2016
  10th International Tooling Conference Bratislava 04.10.2016 07.10.2016
  Seminár Biodiverzita húb Slovenska 16 Bratislava 06.12.2016 06.12.2016
  Nové poznatky v experimentálnej hypertenzii Bratislava 30.11.2016 30.11.2016
  Biologická liečba v teórii a praxi III Bratislava 08.09.2016 08.09.2016
  Od jednopolárneho k multipolárnemu medzinárodnému systému Bratislava 26.09.2016 26.09.2016
  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Vysoké riziká a väčšie neistoty Bratislava 24.11.2016 24.11.2016
  Straddling oppression and liberation: narratives from the ‘new South Africa’ medzinarodna Bratislava 17.05.2016 17.05.2016
  The work routines of participatory journalism: online news comments facilities as venues for professional boundary work Bratislava 09.11.2016 09.11.2016
  The Politics of Selectivity: Newspaper Coverage of Refugees Before and After the Paris Terrorist Attacks Bratislava 30.11.2016 30.11.2016
  Ethnic data collection in anti-discrimination efforts in education: Slovak and Hungarian experiences – pro and contra Bratislava 14.12.2016 14.12.2016
  100. výročie narodenia prof. Jozefa Ružičku Bratislava, Malé kongresové centrum vydavateľstva Veda 24.05.2016 24.05.2016
  C-MAC Days 2016 Bratislava, Slovensko 21.11.2016 24.11.2016
  Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2016 Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 21.02.2017 21.02.2017
  Pamäť literárnej vedy XIII: Eva Fordinálová Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 04.04.2017 04.04.2017
  3rd Meeting of Middle - European Societes for Immunology and Allergology Budapest 01.12.2016 03.12.2016
  XXV. kolokvium mladých jazykovedcov Častá-Papiernička 23.11.2016 25.11.2016
  The 9th International Symposium NITRIC OXIDE: FROM BASIC REGULATIONS TO LIFESTYLE-RELATED DISEASES Chorvátsko, Vrsar 13.09.2016 16.09.2016
  BIMac 2016 - 22. Bratislavská konferencia o makromolekulách Hotel Holday Inn, Bratislava, Slovensko 06.09.2016 09.09.2016
  APCOM 2016 – Applied Physics of Condensed Matter Hotel Patria, Štrbské Pleso, Slovensko 22.06.2016 24.06.2016
  Solid State Surfaces and Interfaces (9th SSSI 2016) Hotel Signal, Piešťany, Slovakia 21.11.2016 24.11.2016
  Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii KC Smolenice 04.04.2017 06.04.2017
   Alzheimer's disease - the epidemic of Third Millenium. Are we ready to face it? Kongresová sála Ministerstva zahraničných vecí SR, Bratislava 28.10.2016 29.10.2016
  MECC 2016 - 8. Stredoeurópska ílová konferencia Košice 04.07.2016 08.07.2016
  3rd Workshop on Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants Košice 21.09.2016 23.09.2016
  10th Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry Mariapfarr, Rakúsko 05.03.2017 10.03.2017
  Russulales Workshop 2016 Piombino, Taliansko 07.11.2016 12.11.2016
  Plant Biology Europe EPSO/FESPB 2016 Congress Praha, Česká republika 26.06.2016 30.06.2016
  Neuropsychiatric disorders – From Basic Systems to Clinical Applications: Czech and Slovak Neuroscience Alumni Workshop Praha, ČR 24.06.2016 25.06.2016
  Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 60-teho výročia podpísania Rímskych zmlúv: Budúcnosť Európskej únie Primaciálny palác, Bratislava 18.04.2017 18.04.2017
  IWAF-10 - 10. Medzinárodný workshop o aglutinovaných foraminiferách Slovenská republika, Smolenice 19.04.2017 23.04.2017
  ASDAM 2016 Smolenice 13.11.2016 16.11.2016
  National Program to Conquer Alzheimer’s disease and other forms of dementia Smolenice 18.05.2016 20.05.2016
  Paradigmy zmien v 21. storočí: Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika Smolenice 27.06.2016 29.06.2016
  ALAMY_6 - 6. Sympózium o alfa-amylázovej rodine Smolenický zámok, Smolenice, Slovensko 11.09.2016 15.09.2016
  Česko-Slovenské seizmologické dni 2016 Stará Lesná 11.10.2016 14.10.2016
   Physics in Fuzzy Spaces Stará Lesná, Slovensko 26.09.2016 01.10.2016
  9. Jarný limnologický seminár Tajov 28.04.2016 29.04.2016
  EKOMSTAT 2016 Trenčianske Teplice 29.05.2016 02.06.2016
  2nd Meeting of ABIOG project partners & Workshop Ústav polymérov SAV, Bratislava 15.11.2016 16.11.2016
  CEQIP 2016 – Central European Quantum Information Processing Valtice, Česká Republika 16.06.2016 19.06.2016