Konferencie

Aktuálne konferencie SAV

  14. študentská konferencia experimentálnej rastlinnej fyziológie Bratislava 07.09.2017 30.01.2018
  Aktuálne problémy textológie Bratislava 20.02.2018 20.02.2018
  45. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 15.05.2018 18.05.2018
  VIII. workshop projektu UNESCO "Režim povodní v povodí rieky Dunaj" KC SAV, Smolenice, SR 21.05.2018 23.05.2018
  EASP MEETING Hranice, normy a konflikty: Ako porozumieť medziskupinovým vzťahom a nárastu intolerancie v Európe aj mimo Európy Bratislava 07.09.2018 09.09.2018

Staršie konferencie SAV

  Ethnic data collection in anti-discrimination efforts in education: Slovak and Hungarian experiences – pro and contra Bratislava 14.12.2016 14.12.2016
  Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2016 Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 21.02.2017 21.02.2017
  10th Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry Mariapfarr, Rakúsko 05.03.2017 10.03.2017
  Pamäť literárnej vedy XIII: Eva Fordinálová Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 04.04.2017 04.04.2017
  Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii KC Smolenice 04.04.2017 06.04.2017
  Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 60-teho výročia podpísania Rímskych zmlúv: Budúcnosť Európskej únie Primaciálny palác, Bratislava 18.04.2017 18.04.2017
  IWAF-10 - 10. Medzinárodný workshop o aglutinovaných foraminiferách Slovenská republika, Smolenice 19.04.2017 23.04.2017
  Doprava v 20. storočí v česko-slovenskom kontexte. Žilina 26.04.2017 30.04.2017
  Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45. Eine Bevölkerungsgruppe zwischen dem Slowakischen Nationalaufstand und der Agonie der nationalsozialistischen Volkstums- und Umsiedlungspolitik. Mníchov 28.04.2017 30.04.2017
  Reformácia na Slovensku a jej dôsledky. Trnava 01.05.2017 30.05.2017
  44. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 02.05.2017 05.05.2017
  FEBS konferencia o nukleotidovej excíznej oprave a oprave medzireťazcových krížnych väzieb DNA - od molekúl po ľudstvo Smolenice, Slovensko 07.05.2017 11.05.2017
  18. medzinárodná konferencia "Doba laténská ve střední Evropě" KELTOVÉ 2017" Plumov 16.05.2017 19.05.2017
  Jozef Miloslav Hurban Bratislava 16.05.2017 17.05.2017
  Sorties de guerres. Des guerres napoléoniennes à la Deuxième Guerre mondiale. Bratislava 18.05.2017 19.05.2017
  Petros 2017 Slovenská republika, Bratislava 25.05.2017 26.05.2017
  Measurement 2017 KC Smolenice SAV 29.05.2017 31.05.2017
  VII. medzinárodná konferencia o polymérnych materiáloch v automobilovom priemysle PMA 2017 Konferenčné centrum Lindner Hotel - Bratislava, Slovenská republika 29.05.2017 31.05.2017
  Meniace sa hranice – prežívanie premien (stredovek, raný novovek). Budapešť 01.06.2017 30.06.2017
  Pamäť literárnej vedy XIV: Štefan Drug Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 06.06.2017 06.06.2017
  APCOM 2017 – Applied Physics of Condensed Matter Štrbské Pleso, Slovensko 12.06.2017 14.06.2017
   12th International Conference on Preparation of Ceramic Materials Jahodná pri Košiciach, Slovensko 13.06.2017 15.06.2017
  18. česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia Slovenská republika, Stará Lesná 14.06.2017 17.06.2017
  Otvorený kongres a Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti Slovenská republika, Stará Lesná 15.06.2017 17.06.2017
  Živočíšna Fyziológia 2017 Hotel Academia, Vysoké Tatry, Slovensko 21.06.2017 23.06.2017
  14. Bratislavské sympózium o sacharidoch "Glykochémia pre biológiu a medicínu" Kongresové centrum SAV, Smolenice 25.06.2017 30.06.2017
  Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére (XX. slovenská onomastická konferencia) Banská Bystrica 26.06.2017 28.06.2017
   Svetelné znečistenie: Teória, modelovanie a meranie 2017 hotel Terradets, Cellers, Španielsko 27.06.2017 30.06.2017
  Kurz metód uchovávania semien Cluj-Napoca, Rumunsko 10.07.2017 13.07.2017
  4th Workshop on Water and Soil Clean-Up from Mixed Contaminants Astana, Kazachstan 09.08.2017 11.08.2017
   IEC17 - Medzinárodná eklogitová konferencia Švédsko, Are 18.08.2017 28.08.2017
  3rd NGP-NET SYMPOSIUM ON NON-GLOBULAR PROTEINS - COST Action BM 1405 Košice 28.08.2017 01.09.2017
  9th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying (INCOME) Košice 03.09.2017 09.09.2017
  10th international conference Structure and Stability of Biomacromolecules, SSB 2017 Košice 04.09.2017 07.09.2017
  XXVI. kolokvium mladých jazykovedcov Prešov 06.09.2017 08.09.2017
  PENSION – AGEING – PUBLIC FINANCES: FUTURE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES Ekonomická univerzita v Bratislave 12.09.2017 13.09.2017
  Drobnicov memoriál - 9. ročník Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce, Spiš 12.09.2017 14.09.2017
  CAM2017 - Konferencia - akcesorické minerály Rakúsko, Viedeň 13.09.2017 19.09.2017
  49. ročník mezinárodnej konferencie archeológie stredoveku Archaeologia historica na tému: Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v stredoveku a včasnom novoveku. Zvolen 18.09.2017 22.09.2017
   BPD2017 – Konferencia „Sneh ako ekologický fenomén“ Slovenská republika, Smolenice 18.09.2017 21.09.2017
  The Joint Conference of European Society of Veterinary Clinical Ethology, European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine and International Veterinary Behavioural Meeting x-bionic® sphere Šamorín 21.09.2017 24.09.2017
  Autority v mestskom prostredí – minulosť a vývoj. Univerzitná knižnica, Bratislava 01.10.2017 30.10.2017
  Rusi na Slovensku v 20. storočí. Brodzany 01.10.2017 30.10.2017
  Kultúrne a politické elity židovskej komunity v rokoch 1918-1938. Bratislava 01.10.2017 30.10.2017
  Funkčné kompozitné materiály 2017 Ústav materiálového výskumu, Watsonova 47 Košice 03.10.2017 03.10.2017
  Divadlo ako hodnotový diskurz – slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra Bratislava 05.10.2017 06.10.2017
   Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2017 Hotel Repiská – Demänovská dolina 05.10.2017 06.10.2017
  Pracovné stretnutie Medzinárodnej komisie a Medzinárodnej pracovnej skupiny Slovanského jazykového atlasu Častá-Papiernička 08.10.2017 15.10.2017
  Industriekultur in Mitteleuropa im 19.-20. Jahrhundert. Essen 13.10.2017 14.10.2017
  22. česko-slovenský geografický akademický seminár Brno 19.10.2017 20.10.2017
  Deformation and Fracture in Structural PM Materials KC Academia Stará Lesná 22.10.2017 25.10.2017
  SLOVKO 2017. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, terminológia, e-terminológia Bratislava 25.10.2017 27.10.2017
  29. Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum Rakúsko 01.11.2017 01.11.2017
  Zlaté šesťdesiate (roky) - v slovenskom divadle so zameraním na Slovenské národné divadlo Bratislava 14.11.2017 14.11.2017
  I. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky Bratislava 20.11.2017 24.11.2017
  5th international conference"Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science - Solar Renewable Energy News " (SURFINT-SREN V) Florence (Hotel Laurus), Italy 20.11.2017 23.11.2017
  Kázňová literatúra Bratislava 21.11.2017 22.11.2017
  Poetika textu – poetika udalosti Bratislava 21.11.2017 21.11.2017
  Idyla a jej transformácie v literatúre 19. storočia Bratislava 23.11.2017 24.11.2017
  Jazykové problémy, na ktoré používatelia ťažko hľadajú odpoveď Bratislava, Malé kongresové centrum vydavateľstva VEDA 28.11.2017 29.11.2017
  Waste Recycling 20 Ústav geotechniky SAV 07.12.2017 07.12.2017