Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Mgr. Mária Kénesy Túnyiová, PhD.

vedecká pracovníčka

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Slovenská akadémia vied
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: +421-2-5477 5625