Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Mgr. Katarína Dudeková, PhD.

vedecká tajomníčka

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Slovenská akadémia vied
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: +421-2-5477 5625