Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

PhDr. Elena Kajabová

knihovníčka

Sociologický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02 / 529 643 55 kl. 107