Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Mgr. Martin Venhart, PhD.

samostatný vedecký pracovník, vedúci Oddelenia jadrovej fyziky

Fyzikálny ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 45
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 59410 533