Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Pavol Butvin, CSc.

zast.veduceho oddelenia

Fyzikálny ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 45
Slovenská republika

 Osobná webstránka:  www.fu.sav.sk/rq/maglab/
E-mail:
Tel.: [59410] 560
Fax: 02/ 5477 6085