Aktuality

Pozitívne výsledky aj inšpirujúce odporúčania

Slovenská akadémia vied pozvala zahraničných expertov, aby zhodnotili kvalitu výskumu vo vedeckých organizáciách akadémie. SAV sa stala prvou inštitúciou na Slovensku, ktorá si vybrala nezávislý, profesionálny, medzinárodný audit pre posúdenie svojho postavenia v európskom...
23.2.2017
Aktuality
Za celoživotné vedecké dielo udelila Vedecká rada SAV Medailu za podporu vedy etnologičke PhDr. Božene Filovej, CSc....
Aktuality
Posledná februárová streda bola v Košiciach opäť v znamení vedy. Kinosála...
Aktuality
Od roku 2006 slovenskí botanici nazbierali semená zo 777 druhov rastlín do svetovej banky. Odvtedy totiž spolupracuje Centrum...
Aktuality
Ústav etnológie SAV sa stal členom medzinárodného konzorcia projektu tvorby „Dunajskej informačnej platformy pre...
Aktuality
Nová kniha zostavovateľov Jána Hlavinku a Hany Kubátovej Odhaľovanie Šoa ponúka...
Aktuality
Do konca februára sa vedkyne na Slovensku môžu po prvý krát prihlásiť do súťaže L'Oréal Pre ženy...