Aktuality

Štúdia analyzuje úroveň vedy na Slovensku

Výskumníci z českého think-tanku Inštitút pre demokraciu a ekonomickú analýzu (IDEA) analyzovali počet a kvalitu vedeckých článkov vyprodukovaných v rámci slovenskej vedy. Štúdia, ktorá vyšla v júli tohto roku s názvom Medzinárodné porovnanie kvality publikačného výkonu...
22.8.2016
Aktuality
Ústav etnológie SAV v Bratislave, ako jedna z piatich zakladajúcich inštitúcií Siete akademických...
Aktuality
Vo veku 79 rokov nás 18. augusta 2016 navždy opustil vynikajúci slovenský vedec, kolega, kamarát RNDr....
Aktuality
V expozícii Slovenskej akadémie vied sa na 43. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave...
Aktuality
Technický pokrok sa dostal aj do archeológie. Pomocou skenovania z lietadla, ktorým sa napríklad...
Aktuality
Na prednášku o aktuálnych vedeckých programoch a publikáciách Jazykovedného ústavu...
Aktuality
Predsedníctvo SAV na základe konzultácií s vedeckými pracovníkmi Geografického ústavu SAV,...