Aktuality

Geológia pod Everestom

21. mája 2016 sa skončilo vyše mesačné himalájske dobrodružstvo vedeckého účastníka slovenskej horolezeckej expedície Everest Hard Way Slovak Expedition 2016, Jána Madarása z Ústavu vied o Zemi SAV. V základnom tábore pod Mount Everestom a v jeho okolí skúmal geologické...
31.5.2016
Aktuality
Hosťom Rádia Slovensko, prvej stanice Slovenského rozhlasu, bol v pondelok 30. 5. 2016, bezprostredne po návrate...
Aktuality
S ľútosťou oznamujeme, že dňa 28.mája 2016 zomrel vo veku 80 rokov RNDr. Július Šútor, DrSc., dlhoročný...
Aktuality
účastníkov 15. zjazdu Slovenskej historickej spoločnposti pri SAV "Humanitné a spoločenské vedy v...
Aktuality
Každoročne v príchodom jari a leta stúpa ohrozenie obyvateľstva zápalovými ochoreniami, ktoré...
Aktuality
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied pripravuje a pozýva na medzinárodný vedecký...
Aktuality
Cenu Mateja Bela za rok 2015 v kategórii lexikografických diel udelil Literárny fond Oľge Kovačičovej a Márii...