Aktuality

Veda v parlamente o úrovni vzdelávania

Odborné polemiky a politické riešenia. Neraz sa prelínajú, no častejšie narážajú na seba. Projekt Veda v parlamente má pomôcť obom stranám vytvoriť priestor na lepšiu komunikáciu, argumentáciu aj prijímanie optimálnych riešení. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky...
25.10.2016
Aktuality
V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti SAV zo dňa 27. 9. 2016, podľa článku VIII Štatútu Učenej...
Aktuality
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v spolupráci so...
Aktuality
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied usporiadal v októbri v Smoleniciach...
Aktuality
Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce a zlepšenie cezhraničného toku informácií...
Aktuality
Vo štvrtok 27. 10. 2016, výnimočne o 16.00 hod. bude hosťom popularizačnej kaviarne Veda v CENTRE významná...
Aktuality
Na malej slávnosti v sídle Predsedníctva SAV si piati vedci z druhého oddelenia vied dňa 19. októbra 2016...