Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Silvia Danišová

Redakčná tajomníčka

Sociologický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 5296 8125
Fax: 02/5296 8125